Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 317. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

3. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

4. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

5. Strategija digitalne transformacije gospodarstva, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

6. Predlog odgovora na zaprosilo Računskega sodišča Republike Slovenije o izvedenih aktivnostih v povezavi z Zbirno bilanco stanja proračuna Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za finance

8. Informacija o udeležbi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslovnem forumu pod delovnim naslovom »Slovenija kot najbolj zelen prehod v Evropo« (v angl. Slovenia as the greenest crossing to Europe ) na svetovni razstavi EXPO 2020 11. januarja 2022 v Dubaju, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

9. Predlog mnenja o zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10. Predlog odgovora na zahtevo Sodnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka
10. člena v zvezi s Prilogo 3, drugega in tretjega odstavka 23. člena, 24. člena, 32.a člena in 32.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 164. člena, drugega odstavka 166. člena, prvega odstavka 177. člena in prvega odstavka 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ ter 53. člena Zakona o sodniški službi, Predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju in Zakona o socialnem varstvu, Predlagatelj: minister za zdravje