Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 316. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

2. Predlog povečanja namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe MGRT, MZ, predlagatelj: ministrstvo za finance    Gradivo

4. Predlog mnenja glede zahteve za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, predlagatelj: minister za notranje zadeve  

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2020 ter Rebalans Poslovnega načrta koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2021 (PONOVNA OBRAVNAVA), predlagatelj: minister za okolje in prostor   

6. Predlog soglasja k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o pooblastitvi Državnega odvetništva Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. II U 375/2021, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

9. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o pooblastitvi Državnega odvetništva Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. II U 376/2021, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport