Skoči do osrednje vsebine

Aviarna influenca – omejitveni ukrepi razširjeni na celotno državo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je poleg primera pri domači perutnini, v zadnjih dneh potrdila tudi dva primera okužbe z aviarno influenco (H5N1) pri divjih pticah. Nekateri omejitveni ukrepi so se razširili na celotno državo.

Kokoš se sprehaja po kokošnjaku

Kokoš | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

UVHVVR ponovno opozarja na zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov in hitro potrditvijo bolezni se lahko omeji širjenje in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči. Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji, je treba biti pozoren predvsem na:

 • zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 5 %),
 • padec nesnosti (za več kot 5 %),
 • povišan pogin (za več kot 3x od običajnega dnevnega pogina),
 • kakršne koli klinične znake (živčni znaki, respiratorna obolenja, driske) ali posmrtne spremembe, ki kažejo na AI.

V primeru katerega od zgoraj naštetih znakov naj rejci perutnine nemudoma pokličejo svojega veterinarja.

Zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri prostoživečih pticah in situacije HPAI pri perutnini se na celotnem območju Republike Slovenije odredijo naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine, in sicer:

 • zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
 • krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (na primer prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je na primer kloriranje);
 • prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
 • prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.

UVHVVR poziva rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo oziroma zmanjšajo možnost vnosa bolezni v reje in prenos med rejami. Osnovni biovarnostni ukrepi so:

 • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine,
 • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
 • omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,...),
 • uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino,
 • izogibanje stikom z bolnimi ali poginjenimi prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi pticami in ujedami (s kontaminirano obutvijo in obleko se lahko virus nehote raznese na perutnino).

Na osnovi dostopnih epidemioloških in viroloških podatkov, je verjetnost prenosa virusa na ljudi izjemno majhna, saj je ta podtip virusa slabo prilagojen na človeške celice. Ne glede na majhnost tveganja, pa previdnost pri ravnanju s prostoživečimi pticami ni odveč. Ljudje naj se izogibajo stikom s poginulimi prostoživečimi pticami.