Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 314. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri zmanjševanju revščine v obdobju od leta 2017 do 2020«, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

2. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MZ, MKGP), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5566 Nova proizvodnja elektronskih sklopov - FTA 2 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

4. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, predlagatelj: minister za finance  

5. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo