Skoči do osrednje vsebine

Šola za podčastnike zaznamovala 30. obletnico delovanja

V ponedeljek, 20. decembra 2021, je v Mariboru v Kadetnici potekala slovesnost ob 30. obletnici Šole za podčastnike ter podelitvi čina vodnik 44 kandidatom 37. generacije osnovnega vojaškega strokovnega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov.

Slovesnosti so se med drugim udeležili minister za obrambo mag. Matej Tonin, poveljnik Centra vojaških šol brigadir Peter Zakrajšek, poveljnik Šole za podčastnike podpolkovnik Boštjan Lesjak, glavni podčastnik Slovenske vojske štabni praporščak Danijel Kovač in glavni podčastnik Centra vojaških šol štabni praporščak Avguštin Burg.

V uvodu je poveljnik Šole za podčastnike podpolkovnik Boštjan Lesjak v svojem govoru poudaril, da smo se pripadniki Slovenske vojske vseskozi učinkovito odzivali na spremembe v varnostnem okolju in izzive vojaške stroke, tako doma kot v tujini. Slovenska vojska je v svoji skoraj 30-letni zgodovini prehodila pot, ki so jo mnoge velike in majhne vojske prehodile v stoletjih in desetletjih. V teh slabih treh desetletjih smo izoblikovali moderno profesionalno vojsko, katere prednost ni njena številčnost, temveč njena profesionalnost in prilagodljivost na vseh področjih. Dejal je, da smo jedro in motor te profesionalnosti njeni pripadniki in pripadnice, častniški in podčastniški zbor Slovenske vojske.

»Predvsem vi, spoštovani pripadniki in pripadnice podčastniškega zbora, ste ključni v procesu usposabljanja in izobraževanja vojakov ter pri poveljevanju manjšim taktičnim enotam. Vi ste steber Slovenske vojske. Zavedati se morate, da je podčastniška podporna linija podpora vodenju in poveljevanju namenjena zagotavljanju reda, discipline, urejenosti, spoštovanja standardov in pravil, individualne in skupinske usposobljenosti ter zagotavljanju pogojev za delovanje enot. Izkazujte skrb za podrejene in bodite proaktivni pri podajanju predlogov, ki se nanašajo na vojake, pri tem pa izkazujte moralni pogum.«

Ob tej priložnosti je poveljnik Lesjak kandidate nagovoril k ohranjanju visoke stopnje osebne integritete in ne postavljanju lastnih interesov pred interesi organizacije ali svojih podrejenih. Dejal je, da je treba voditi z osebnim zgledom. Kljub temu, da je v zadnjem obdobju nevidni sovražnik Covid-19 iz zasede napadel naše vrste in občasno otežil šolanje, so se kandidati uspešno izšolali, pridobili splošna vojaška znanja in veščine, ki jih potrebuje podčastnik za opravljanje osnovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju pomembnih voditeljskih kvalifikacij in kompetenc za splošno vojaško evidenčno dolžnost podčastnik. Že jutri pa bodo kandidati 37. generacije nadaljevali svoje usposabljanje na specializacijah v enotah Slovenske vojske za svoj specialistično vojaško evidenčno dolžnost, vojaški poklic.

Slavnostni govornik minister za obrambo mag. Matej Tonin pa je v svojem govoru poudaril, da so podčastniki in podčastnice srce in hrbtenica Slovenske vojske. Po  njegovih besedah so prvi stik in prvi poveljujoči pripadnikom in pripadnicam, ki stopijo v vrste Slovenske vojske, ter vezni člen med vojaki in častniki. So tudi neposredni izvajalci vojaškega usposabljanja ter imajo ključno vlogo pri poveljevanju manjšim taktičnim enotam. Minister je tudi omenil akreditacijo Višje vojaške strokovne šole v letošnjem letu, ki višjim podčastnikom omogoča pridobitev javno priznane višje strokovne izobrazbe. Minister Tonin je nato predstavil načrte na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter pri tem izpostavil potrebne izboljšave na področju izobraževanja in usposabljanja častnikov. Poudaril je, da s predlaganimi spremembami na področju vojaškega šolstva odgovarjamo na trenutne in prihodnje kadrovske izzive ter potrebe Slovenske vojske. Prizadevanje gre v smeri popolnjevanja s častniki in častnicami z visoko ravnjo vojaškega in splošnega znanja, v veliki meri s področja naravoslovnih in tehniških ved. Tehnološki razvoj vojska – tudi Slovenske vojske, ki s pomočjo novega zakona o investicijah postaja sodobno opremljena vojska – namreč danes terja častniški kader s tovrstnim znanjem.

Ob tridesetletnici Šole za podčastnike je minister Tonin čestital vsem njenim nekdanjim poveljnikom, sedanjemu poveljniku podpolkovniku Boštjanu Lesjaku, pripadnikom vodstvenega osebja, izvajalcem izobraževalnih programov v usposabljanju in izobraževanju podčastnic in podčastnikov Slovenske vojske ter novim podčastnikom in podčastnici Slovenske vojske, ki so danes prejeli čin vodnika. »Pokažite energijo, pokažite zanos in ponos, ob koncu leta pa si vsi skupaj dobro odpočijmo in polni energije vstopimo v leto 2022. Naj živi Slovenija, naj živi Slovenska vojska!«

Minister za obrambo Republike Slovenije je dne 20. 12. 2021 podpisal odredbo, s katero v čin vodnika imenuje naslednje pripadnike: Aberšek Mihael, Anžin Jernej, Arko Matej, Bobnar Janez, Bratkovič Jure, Brus Aleksander, Crnica Aleš, Čalič Luka, Druzovič Uroš, Glažar Matija, Hazdovac Jan, Intihar Anže, Jerbič Lovro, Kajiš Siniša, Kocjančič Loris, Kogovšek Sašo, Kordiš Klemen, Korošak Rajko, Košmrlj Anže, Kračun Iris, Leben Miloš, Mičanovič Domen, Muhič Andraž, Olovec Vili, Ošlak Žan, Pelcl Jernej, Perko Gregor, Prašnikar Luka, Pustoslemšek Jože, Režek Blaž, Rovčanin Marko, Sedej Blaž, Simonič Dejan, Stuhne Nino, Ščančar Tadej, Šešić Davorin, Štremfelj Aljoša, Velikonja Matjaž, Videčnik Damir, Vinder Danijel, Vogrin David, Vogrinc Gregor in Žuran Tin.

Najboljši trije v generaciji:

Prejemnik Bronaste plakete Šole za podčastnike:

vodnik Siniša Kajiš

Prejemnik Srebrne plakete Šole za podčastnike:

vodnik Dejan Simonič

Prejemnik Zlate plakete Šole za podčastnike:

vodnik  Anže Košmrlj

Prejemniki Plakete Šole za podčastnike:

  • polkovnik Igor Strojin
  • višji praporščak Damijan Muhič
  • praporščak Maksimiljan Cvajdik
  • višji štabni vodnik Marko Javoršek

Prejemniki Spominske plakete Šole za podčastnike:

  • minister za obrambo RS mag. Matej Tonin
  • načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš
  • poveljnik Centra vojaških šol brigadir Peter Zakrajšek
  • glavni podčastnik Slovenske vojske štabni praporščak Danijel Kovač
  • glavni podčastnik Centra vojaških šol štabni praporščak Avguštin Burg

Šola za podčastnike Teritorialne obrambe je bila prva uradno ustanovljena vojaška šola v samostojni Sloveniji in je temelj, na katerem so začeli graditi izobraževalni sistem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. 16. decembra 1991 so prvi častniki in podčastniki Teritorialne obrambe začeli s pripravami na izobraževanje in šolanje kandidatov za podčastnike. Prva preizkusna generacija, v kateri je šolanje uspešno končalo 55 kandidatov, je 6. januarja 1992 začela z usposabljanjem.

Kandidati za šolanje so bili izbrani med vojaki prve generacije poskusnega usposabljanja vojakov (510.-Ig in 710. učni center-Pekre) in med že zaposlenimi pripadniki štabov poklicnih enot Teritorialne obrambe. V izobraževanje so se lahko vključili kandidati za podčastnike, ki so: končali štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri ali, končali triletno srednjo šolo in uspešno opravili sprejemni izpit, odslužili vojaški rok in izpolnjevali zdravstvene pogoje za službo v stalni sestavi Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Danes so najpomembnejše naloge Šole za podčastnike: osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje kandidatov za podčastnike (OVIU); osnovno usposabljanje kandidatov za nižje vojaške uslužbence za delo v vojski (OUDV); nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje (program za štabne in enotovne podčastnike, program višjega tečaja za podčastnike); sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja; sodelovanje pri razvoju programov izobraževanja in usposabljanja; sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na področju izobraževanja in usposabljanja in promocija podčastniškega poklica.