Skoči do osrednje vsebine

Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje smo podarili ravnotežnostne kocke Dobra roka

Državni sekretar Ministrstva za pravosodje Zlatko Ratej je danes skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje (ZPM Moste–Polje) doniral komplete unikatnih lesenih kock Dobra roka. Kocke izdelujejo zaprte osebe v več zaporih, podarjene pa bodo otrokom in drugim vključenim v različne programe ZPM Moste–Polje.

Na pobudo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo v prazničnem decembrskem času želeli razveseliti izbran krog obdarovancev. Lani smo unikatne izdelke podarili otrokom, ki se zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, letos pa smo izbrali Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje. Kocke smo predali v Večgeneracijskem centru Skupna točka. Gre za projekt ZPM Moste–Polje, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. V sklopu donacije bomo obdarili tudi otroke iz programa Botrstvo v Sloveniji.

Državni sekretar Ratej in generalni direktor Majcen sta igrače predala predsednici Aniti Ogulin. Skupno smo podarili 50 kompletov ročno izdelanih lesenih ravnotežnostnih kock, ki so jih izdelale zaprte osebe v zaporih Celje, Ljubljana, Maribor in Ig. Ob simbolični predaji je sodelovala tudi gospa Sonja, vključena v projekt Večgeneracijski center Skupna točka, ki se je preizkusila v postavljanju stolpa. Kot je dejal državni sekretar Ratej »Ravnotežnostne kocke ponazarjajo naše življenje: vzpone in padce; lepe, pa tudi manj lepe trenutke, vztrajnost in zaupanje vase. Vse tiste kvalitete, ki jih tako lepo spodbujate tudi v programih Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje.«

Z donacijo kock želimo v času obdarovanj javnosti sporočiti, da je vsaka roka lahko dobra roka – tista, ki spodbuja in opolnomoči dobro v človeku. Vsak komplet kock je opremljen z zgodbo, ki najbolje opiše plemenit namen, prizadevanja in trud, ki so vloženi v končni izdelek - unikatne, lesene ravnotežnostne kocke. Z njimi lahko postavimo stolp in morda nam ne bo uspelo ob prvem poskusu. Vendar ne bomo obupali in se bomo ob vnovičnem poskusu še bolj potrudili ter se ob tem nekaj naučili iz svojih napak. Slovenski zapori smo lahko tudi prostor ponovne priložnosti, zato ta igrača simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak. Zapornikom daje možnost ustvarjanja, razvijanja delovnih navad in veščin za boljšo ter hitrejšo vključitev v družbo.

Ravnotežnostne kocke pod sloganom »Dobra roka - Igri dajemo smisel« so nastale v okviru projekta Inovativen.si, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta Inovativen.si, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, je spodbujati kreativno reševanje izzivov, uporabo inovativnih metod dela, partnersko sodelovanje med javno upravo in državljani ter civilno družbo. V letu 2018 smo k projektu pristopili z namenom, da v okviru javnega natečaja najdemo najboljšo idejno zasnovo promocijskega izdelka s predlogom blagovne znamke za lažje vključevanje zapornikov nazaj v družbo. Z javnim natečajem smo želeli izbrati izdelek, ki simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o osebah, ki so na prestajanju zaporne kazni, kot družbeno in delovno manj zaželenih članov skupnosti, obenem pa predstavlja tržno zanimiv produkt. Iskali smo izdelek, ki bo naslavljal tako širšo družbo, kot osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni, katerim bi omogočili vključitev v proces izdelave izdelka in s tem povečati možnost razvijanja delovnih navad ter hitrejšo vključitev v družbo. Natečajna komisija je takrat izbrala najbolj inovativen, navdihujoč izdelek, ki je bil opremljen s pozitivnim sporočilom ponovne priložnosti. Izdelek je prijavil arhitekt Peter Bulovec, pod imenom »Dobra roka – Igri dajemo smisel«.

V sklopu prostočasnih dejavnosti so unikatne, lesene kocke v letošnjem letu izdelovale zaprte osebe v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Maribor. Obsojenke v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig pa so sešile vrečke iz naravnega materiala, potiskane s sloganom. Na vseh lokacijah so se zaprti izjemno potrudili in ustvarili lične, unikatne izdelke.

Prihodnji teden bomo kocke Dobra roka podarili tudi otrokom iz Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček.