Skoči do osrednje vsebine

Izvozna spričevala v TRACES NT

Od 1. 1. 2022 se bo za sledljivost izvoza živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora v tretje države, s katerimi je sklenjen dogovor na nivoju Evropske unije, uporabljal sistem TRACES New Technology (TRACES NT) in ne več TRACES Classic.

V okviru Evropske unije se je Evropska komisija z več tretjimi državami (Ukrajina, Rusija, Kanada, Moldavija, Čile, Nova Zelandija, Velika Britanija in drugimi) v pogajanjih dogovorila za uporabo izvoznih spričeval, ki so dostopna v sistemu TRACES.

Za izdajo teh, na nivoju EU, dogovorjenih izvoznih spričeval za izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora v tretje države, se v Sloveniji od leta 2005 uporablja sistem TRACES Classic, ki pa se bo 1. 1. 2022 ukinil.

Njegovo vlogo bo s 1. 1. 2022 prevzel sistem TRACES NT. Modul EXPORT (za izvozna spričevala) je v TRACES NT že dostopen od 1. 10. 2021.

Do vključno 31. 12. 2021 bosta za izvozna spričevala v TRACES vzporedno delovala oba sistema, TRACES Classic in TRACES NT.

Vsi izvajalci dejavnosti (deležniki pošiljke) so dolžni pravočasno, to je že pred nameravanim izvozom, urediti zapis in status za svojo dejavnost v sistemu TRACES NT. V nasprotnem primeru se izvoznih spričeval, ki se izpolnjujejo v sistemu TRACES NT ne bo dalo pripraviti oziroma izdati in bo posledično lahko prihajalo do zamud v odpremljanju pošiljk.

Navodila za registracijo izvajalcev dejavnosti v sistem TRACES NT.

Dodatne informacije o izvozu živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora.