Skoči do osrednje vsebine

311. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila štiri nove projekte: Industrijsko-poslovni objekt Hermi 4, nakup nove linije za polnjenje Dana, nabava nove tehnološke opreme Arex in širitev kapacitet podjetja Podkrižnik d.o.o.

Uvrstitev projekta Industrijsko-poslovni objekt Hermi 4 v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt »Industrijsko-poslovni objekt Hermi 4«, ki izhaja iz skupine projektov »Dodeljevanje spodbud za investicije«.

Predmet investicije je postavitev novega industrijsko-poslovnega objekta Hermi 4, ki se vrši v industrijski coni v Celju. Zadevna investicija zajema projektiranje in komunalni prispevek, gradnjo oz. GOI dela, opremljanje nove poslovne enote s stroji in opremo.

Cilji investicije so izgradnja sodobnega poslovno-proizvodnega projekta, zagotovitev novih delovnih mest, povečan obseg proizvodnje, povečane skladiščne zmogljivosti, skrajšan dobavni rok za 3-5 dni, optimizacija delovnih procesov in povečanje prihodkov. Nova investicija je predpogoj za širitev poslovanja ter večji izvoz, za uvajanje novih inovativnih produktov ter za večjo konkurenčnost podjetja.

Vrednost investicije brez DDV znaša 6.549.765,00 evrov, v okviru katere bo ustvarjenih 20 novih delovnih mest. Prejemniku spodbude se odobri subvencija za upravičene stroške investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 875.000,00 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 755.435,00 evrov, v letu 2022 pa največ do 119.565,00 evrov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila projekt Nakup nove linije za polnjenje Dana

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt »Nakup nove linije za polnjenje Dana«, ki izhaja iz skupine projektov »Ukrepi regionalne politike«.

Z načrtovano investicijo v »Nakup nove linije za polnjenje Dana« bo podjetje Dana d. o. o. zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, izboljšalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost in tako utrdilo svoj položaj na domačem in tujem trgu. Investicija pomeni izboljšane tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja in bistveno izboljšuje vpliv na okolje.

Predmet projekta je nabava linije za polnjenje v steklenice in pločevinke (podjetje ni razpolagalo z linijo za polnjenje pločevink) ter prilagoditev opreme za lažji zamašek na PET plastenkah. V okviru projekta nameravajo ustvariti 20 novih zaposlitev in sicer 5 v letu 2022, 5 v letu 2022, 4 v letu 2024, 4 v letu 2025 in 2 v letu 2026.

Ocenjena vrednost projekta znaša 4.662.791,72 evrov (brez DDV), družba Dana d. o. o. bo investicijo sofinancirala z državno pomočjo v višini 1.165.697,00 evrov, od tega 564.540,00 evrov v letu 2021 in 601.157,00 evrov v letu 2022, ostanek pa bodo krili iz lastnih sredstev.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uvrstitev projekta »Nabava nove tehnološke opreme Arex«, v veljavni načrt razvojnih programov

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt »nabava nove tehnološke opreme Arex«, ki izhaja iz skupine projektov »Regionalni razvoj«.

Investicija »Nabava nove tehnološke opreme Arex«, ki bo izvedena v Šentjerneju se nanaša na širitev zmogljivosti gospodarske družbe.

Glavni namen projekta je izboljšanje tehnološke opremljenosti, ekoloških in delovnih pogojev poslovanja z vidika optimizacije proizvodnje linkov, razširitev proizvodnega programa na lastne razvite produkte z večjo dodano vrednostjo, povečanje deleža izdelkov namenjenih za izvoz ter zagotovitev 12 novih delovnih mest do vključno leta 2023.

Investicija se bo izvajala v občini Šentjernej, v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, na obmejnem problemskem območju, kar pomeni, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Ocenjeni vrednosti upravičenih stroškov projekta znaša 3.488.112,40 evrov. Vrednost financiranja projekta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa znaša in neupravičenih stroškov projekta skupaj pa znaša 872.028,10 evrov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V veljavni načrt razvojnih programov uvrščen tudi projekt »Širitev kapacitet podjetja Podkrižnik d. o. o.«

Uvrstitev projekta širitev kapacitet podjetja Podkrižnik d. o. o., v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024.

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt »širitev kapacitet podjetja Podkrižnik d. o. o.«, ki izhaja iz skupine projektov »Ukrepi regionalne politike«.

Temeljni cilj investicije je širitev proizvodnih in razvojnih kapacitet, kar bo imelo ugoden vpliv na rast prodaje serijskih produktov, omogočeno bo osvajanje tehnološko zahtevnejših produktov, postavitev temeljev za osvajanje novih projektov pri obstoječih in novih kupcih, zagotovitev ohranjanja obstoječih delovnih mest in dodatne zaposlitve. Projekt se je začel izvajati 1. 1. 2021, predviden zaključek projekta pa je 31. 12. 2022.

V okviru projekta nameravajo v letu 2021 ustvariti 20 novih zaposlitev, 8 v letu 2021, 3 v letu 2022, 3 v letu 2023, 3 v letu 2024 in 3 v letu 2025. Investicija obsega nakup strojne opreme za obdelavo kovin, predelavo plastike, za montažne operacije – vključno z opremo za testiranje in pakiranje proizvodov. Nabaviti nameravajo tudi orodja za proizvajanje novih produktov in ostalo dodatno opremo za nove tehnologije ter strojno opremo. V okviru avtomatizacije proizvodnih procesov imajo v načrtu robotizacijo delovnih mest z naprednimi sistemi ter avtomatizacijo in optimizacijo ostalih proizvodnih procesov. V okvir investicije sodi tudi oprema za testiranje in preizkušanje novih proizvodov, IT oprema in nadgradnja obstoječih sistemov za namene širjenja poslovanja podjetja.

Družba PODKRIŽNIK, specialna strojna industrija, d. o. o., bo investicijo sofinancirala z državno pomočjo v višini 840.000,00 evrov, od tega 642.323,00 evrov v letu 2021 in 197.677,00 evrov v letu 2022, ostanek, 1.699.953,16 evrov pa bodo krili iz lastnih sredstev. Podjetje prejem državnih sredstev planira v letu 2021 in 2022.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo