Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti
3. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2021–2030, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog odloka o spremembah Odloka o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

4A. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke, Poročevalec: Marjan Dikaučič

4B. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, Poročevalec: Janez Poklukar

4C. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, Poročevalec: Janez Poklukar

4Č. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja izvajanja podaljšane obravnave, Poročevalec: Janez Poklukar

5. Letni program izobraževanja odraslih za leto 2022, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog odgovora Računskemu sodišču Republike Slovenije o izvedenih ukrepih po končanju revizijskega postopka o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov, Poročevalec: Boštjan Koritnik

8. Predlog odgovora na pobudo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede presoje posledic sprejetih predpisov in ukrepov na človekove pravice ter za vzpostavitev centralne kontaktne točke za zagotavljanje ocene posledic sprejetega ukrepa oziroma predpisa na človekove pravice po posameznih ministrstvih, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9. Predlog sklepa o določitvi družbe T-2 d. o. o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, Poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2022 v Dijaškem domu – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

11. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Slovenski gledališki inštitut, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

12. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Slovenska filharmonija,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

13. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

14. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski postavki Ministrstva za zdravje preko načrtovanih pravic porabe v letu 2021, Poročevalec: Janez Poklukar

III. ZADEVE EU

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na konferenci ob 10. obletnici urada EASO 14. in 15. oktobra 2021 v Valletti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Informacija o nameravanem podpisu Dopolnila št. 2 k projektnemu dogovoru št. PRJ.CAP.B.845 med ministrstvi za obrambo prispevajočih držav in Evropsko obrambno agencijo o jedrskem, radiološkem, kemičnem, biološkem nadzoru kot storitvi, Poročevalec: mag. Matej Tonin

18. Predlog donacije cepiva COVID-19 Vaccine Moderna, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH Črni gori, Poročevalec: Janez Poklukar

18A. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na virtualnem ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope 15. decembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

18B. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 16. decembra 2021 v Francoski republiki,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 16. in 17. decembra 2021 v Kraljevini Norveški, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19A. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 18. do 20. decembra 2021 v Washingtonu, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Poročilo o srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve in namestnikom predsednika vlade Gruzije Davidom Zalkalianijem ob delovnem obisku 15. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji , (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Poročilo o srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve Helenske republike Nikosom Dendiasom 3. novembra 2021 v Helenski republiki,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar 

22. Poročilo o srečanju predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsednikom Vlade Republike Hrvaške Andrejem Plenkovićem ob odkritju spominske plošče ob 30. obletnici sestankov delegacij vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške 22. novembra 2021 na Otočcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Poročilo o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Pariškem mirovnem forumu in 75. obletnici UNESCO od 11. do 13. novembra 2021 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Poročilo o delovnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja od 13. do 15. novembra 2021 v Velikem vojvodstvu Luksemburg,  (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z menjavami v Civilni zaščiti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s testiranjem šolajočih na Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimerno komunikacijo glede testiranja šolajočih na Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s trenutno realizacijo načrtovanih investicij v bolnišnice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s samotestiranjem otrok v šoli, (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalec: Janez Poklukar