Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 25. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 2392 Ajdovščina na Občino Ajdovščina, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2. Predlog seznanitve z namero za sklenitev sodne poravnave v sporu tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji (Ministrstvo za javno upravo), Predlagatelj: minister za javno upravo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV 

3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1643/2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1579/2021, 02003-72/2021 – DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 1709/2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

6. Predlog seznanitve s predlogom ureditve izmenskega dela v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog imenovanja nadomestnega člana sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

9. Predlog seznanitve z odstopom člana in prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. Predlog imenovanja in razrešitve članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. Predlog razrešitve in imenovanja člana sveta javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

12. Predlog razrešitve in imenovanja člana sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica, Predlagatelj: minister za kulturo

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Srednja šola za trženje in dizajn Maribor«, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Kranj, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

15. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja, Predlagatelj: direktor Urada Republike Slovenije za narodnosti