Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik ob vladnem obisku na Gorenjskem: »Gre za uspešno in dobro razvito regijo s pomembnimi projekti in načrti za prihodnost.«

Vlada Republike Slovenije se ta konec tedna mudi na Gorenjskem. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban sta se prvi dan obiska v Tržiču srečala z gorenjskimi župani, s katerimi sta razpravljala o izzivih in načrtih občin te regije. Drugi dan obiska se je pričel z delovnim posvetom članov vlade v Gorenji vasi, nato pa sta minister Koritnik in državni sekretar Boštjan Jambrovič obiskala podjetje Iskratel d. o. o.. Minister se je v okviru obiska v Tržiču srečal še z načelniki gorenjskih upravnih enot, pozneje pa se bo v Škofji Loki sestal še z nevladniki.

Minister Koritnik je delo gorenjskih občin in sodelovanje z župani ocenil kot zelo dobro ter se ob tej priložnosti županom zahvalil za sodelovanje in izvedbo številnih aktivnosti, s pomočjo katerih pripomorejo k zajezitvi širjenja okužb s COVID-19. Po srečanju z župani je izpostavil: »Župani so pohvalili večino načelnikov upravnih enot in njihovo delo, so pa opozorili na težave, ki tarejo uporabnice in uporabnike upravnih enot po vsej Sloveniji, torej nekoliko daljše čakanje na reševanje nekateri zadev. Omenili so predvsem gradbena dovoljenja oziroma zaključek postopkov s področja okolja in prostora.« Minister je povedal, da je ministrstvo po dolgih letih zagotovilo kvote za nova delovna mesta na upravnih enotah, kar bo v najkrajšem možnem času, s pomočjo razpisov, tudi realizirano. »Digitalizacija in uvajanje novih informacijskih sistemov na upravnih enotah prav tako potekata, tako da računam, da bodo te čakalne vrste kmalu preteklost,« je še dodal minister.

V statistični regiji Gorenjska je 18 občin ter šest skupnih občinskih uprav, v katere so vključene vse občine te regije, razen občine Škofja Loka. Občine v regiji delujejo uspešno in bodo svoje aktivnosti v prihodnje še okrepile. K temu prispeva omenjeno povečanje povprečnine, ki se je vsem občinam v tem mandatu povečala za skoraj 60 evrov. V letu 2021 je ta 628,20 evra. S podpisom Dogovora o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi združenji občin za leti 2022 in 2023 se bo povprečnina zvišala na 645 evrov za leto 2022 in 647 evrov za leto 2023, kar pomeni bistveno povečanje sredstev občinam. To pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij za leto 2022 na 79,5 milijona evrov in za leto 2023 na 79,7 milijona evrov.

Glede na leto 2021 bodo čez dve leti (2023) občine na Gorenjskem prejele od približno 27.000 evrov (Jezersko) pa do 865.000 evrov (Kranj) več sredstev v občinski proračun iz naslova primerne porabe, izračunano glede na število prebivalcev. To sicer predstavlja polovico vseh prihodkov občin.

Poleg omenjenega je bil s pomočjo dobrega sodelovanja v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo je v tem mandatu ustanovil minister Koritnik, sprejet posebni zakon, ki občine tudi finančno in administrativno razbremenjuje, kar občinam na letni ravni dodatno prinaša še več kot 70 milijonov evrov prihrankov. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov in v praksi pomeni na primer, da je država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, prevzela pa je tudi denimo financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.

Minister je na srečanju z župani še opozoril na predlog novele o sofinanciranju občin (ZFO-1), ki ureja sofinanciranje občin z romskimi naselji in sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Predlog zakona razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna, med drugim tudi z nalogo – informatika. Z uvajanjem novih tehnologij namreč nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba po kadrih z znanjem na tem področju. S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih občinskih uprav, država pripomore k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce.

V petek sta minister Koritnik in državni sekretar Jambrovič obiskala podjetje Iskratel d. o. o., kjer sta se sestala z direktorjem podjetja Robertom Kuzmičem, direktorjem poslovne enote Digitalnih rešitev Tadejem Dragašem in direktorico poslovne enote Svjetlano Kalaba. Podjetje je med drugim zelo uspešno tudi na področju razvoja širokopasovnih rešitev, zato so sogovorniki posvetili razpravo tudi temu področju.

Minister je izpostavil, da na ministrstvu poteka javni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije (GOŠO 5). V Gorenjski regiji je bilo ugotovljenih 767 tako imenovanih belih lis in z GOŠO 5 jih bomo pokrili nekaj manj kot 50 odstotkov. Po treh odpiranjih vlog so bile trenutno za sofinanciranje v skupni višini nekaj manj kot 1,2 milijona evrov izbrane bele lise v občinah Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Žiri – v teh občinah bo po izgradnji zagotovljena skoraj 100-odstotna pokritost. Četrto, zadnje odpiranje prispelih vlog, bo konec decembra 2021, gradnja omrežij pa bo izvedena v naslednjih dveh letih (najpozneje jeseni leta 2023).

Sledilo je kratko srečanje ministra z načelnico upravne enote (UE) Tržič mag. Alenko Maršič ter nato skupno srečanje še s preostalimi načelniki upravnih enot te regije (UE Jesenice, Kranj, Radovljica in Škofja Loka). Sogovorniki so se med drugim dotaknili aktualnih razmer, ki so vplivale na dostopnost javnih storitev v času epidemije covid-19. Minister Koritnik se je na srečanju načelnikom in zaposlenim na upravnih enotah zahvalil za dobro organizacijo dela v času zaostrenih zdravstvenih razmer.

Na srečanju so spregovorili tudi o izboljšanju prostorskih pogojev za stranke in zaposlene na tamkajšnjih upravnih enotah. V prostorih Upravnega centra na Jesenicah je ministrstvo v letu 2021 z nadgradnjo dveh vrtljivih vrat na vhodu v upravni center omogočilo lažji in varnejši dostop gibalno oviranim osebam, za dostop v višja nadstropja stavbe pa je na voljo dvigalo. V naslednjih mesecih bomo v vhodni avli oziroma čakalnici upravne stavbe uredili še klopi, s čimer bomo strankam zagotovili ustreznejši prostor med čakanjem na sprejem. Po odprtju novega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana smo z družbo Fraport Slovenija d. o. o. sklenili novo najemno pogodbo in uslužbence Oddelka za carinjenje preselili v primernejše prostore. Poleg boljših pogojev za delo je zdaj na voljo tudi dovolj prostora za pregled blaga in ločen prostor za osebni pregled. Med večjimi investicijami v letu 2022 je načrtovana menjava stavbnega pohištva Upravne enote Tržič.

Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb s covidom-19) je bil na upravnih enotah Gorenjske regije vzpostavljen sistem naročanja strank, na nekaterih pa tudi dodatne klicne številke za naročanje. Kjer je bil interes strank za pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS povečan, pa so upravne enote državljanom to storitev omogočale ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur. UE Radovljica je zagotavljala sprejem vlog za pridobitev digitalnega potrdila in mobilne identitete smsPASS tudi na Krajevnih uradih Bled in Bohinjska Bistrica.

Zaradi že omenjenega povečanega interesa za pridobitev elektronske identitete, s katero lahko državljani med drugim na portalu zVEM sami dostopajo do potrdila PCT (preboleli, cepljeni, testirani) smo v sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo omogočili več dodatnih začasnih prijavnih točk – v Gorenjski regiji je trenutno 12 prijavnih mest, kjer si prebivalci lahko uredijo svojo e-identiteto.

Z elektronskimi postopki prispevamo k digitalizaciji poslovanja občin. Na portalih eUprava in SPOT omogočamo elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine (na primer: pomoč občine ob rojstvu otroka, odmera komunalnega prispevka, različna soglasja/dovoljenja,… ). Veseli nas, da so se v projekt, ki je sicer šele v začetni fazi, že vključile nekatere občine v regiji (Tržič, Žiri in Žirovnica), vabimo pa tudi vse druge občine, da svoje vloge objavijo na teh dveh državnih portalih ter s tem državljanom in podjetjem omogočijo urejanje storitev prek spleta.

Minister Koritnik se bo danes pozno popoldan sestal še s predstavniki nevladnih organizacij (NVO) Gorenjske regije. Obiskal bo regijsko stičišče Zavod Tri, ki v programu »Grozd NVO Gorenjske« ponuja podporo nevladnim organizacijam pri njihovem razvoju preko mentorstva in povezovanja z izkušenejšimi organizacijami. Na srečanju bodo spregovorili o aktualnih razmerah in delovanju nevladnih organizacij, nevladniki pa bodo ministru predstavili tudi svoje najpomembnejše projekte. V regiji (po zadnjih javno dostopnih podatkih) deluje 2.265 nevladnih organizaciji, kar je 11,9 odstotka vseh nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji. V organizacijah je bilo v letu 2020 zaposlenih 708 oseb. Javna sredstva predstavljajo 33,9 odstotka vseh prihodkov nevladnih organizacij iz te regije. Na ravni Slovenije to predstavlja 6,4 odstotka vseh javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije. NVO skupaj z občinami rešujejo številne izzive v skupnosti ter iščejo nove kakovostne in trajnostne rešitve, še posebej na področju vključujoče in dolgožive družbe. Zelo uspešne so pri povezovanju z lokalnimi skupnostmi ter sodelovanju s številnimi deležniki.

Vladni obisk na Gorenjskem bo minister zaključil z aktivno udeležbo na javni tribuni z gospodarstveniki, župani in drugimi nosilci razvoja v regiji.