Skoči do osrednje vsebine

Kandidatura Republike Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024-2025

Republika Slovenija bo danes v New Yorku formalno najavila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) za obdobje 2024–2025. Sklep o vložitvi kandidature je na predlog Ministrstva za zunanje zadeve sprejela Vlada Republike Slovenije, obravnaval ga je tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko.

Kandidatura za nestalno članico Varnostnega sveta OZN, ki je v skladu z Ustanovno listino OZN ključni organ za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, pomeni nadaljevanje aktivne zunanje politike Republike Slovenije po uspešno izvedenem predsedovanju Svetu EU.

Republika Slovenija bo 22. maja prihodnje leto zaznamovala 30. obletnico članstva v OZN. V tem času si je ustvarila ugled kot kredibilna, odgovorna, aktivna in prepoznavna članica, ki se dosledno zavzema za učinkovit multilateralizem in redno izpolnjuje svoje obveznosti do OZN. Kandidatura v Varnostni svet dopolnjuje ambicije države, da ponovno prevzame aktivno vlogo tudi v najbolj izpostavljenem organu OZN. Na simbolni ravni bo 30. obletnica mednarodnega priznanja omogočila pospešeno mednarodno aktivnost z jasnim ciljem, da se za kandidaturo Slovenije pridobi čim širšo podporo mednarodne skupnosti.

Republika Slovenija bo z izvolitvijo prispevala svoj delež odgovornosti za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti ter dodatno utrdila svoj ugled na zunanjepolitičnem področju. Obenem bo pridobila boljši vpogled v politike, stališča in interese ključnih mednarodnih akterjev ter sodelovala pri oblikovanju globalne agende. V Varnostnem svetu bo Republika Slovenija delovala kot povezovalni faktor in prispevala k njegovemu učinkovitejšemu delovanju.

Poudarek naše kandidature temelji na iskanju konstruktivnih rešitev ob spoštovanju mednarodnega prava kot najboljšega jamstva za mednarodni mir in varnost, vključno z mehanizmi za mirno reševanje sporov ter spoštovanjem odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitražnih tribunalov.

Odločitev za najavo kandidature odraža usmeritve iz Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in iz prenovljenega strateškega dokumenta slovenske zunanje politike. Zaradi transparentnosti so bili o odločitvi glede kandidature obveščeni tudi naši mednarodni partnerji.

Vzhodnoevropski regionalni skupini, v katero v okviru OZN sodi Slovenija, v obdobju 2024–2025 pripada en nestalni sedež. Zanj poleg Republike Slovenije kandidira še Belorusija. Volitve v Varnostni svet OZN za obdobje 2024–2025 bodo v Generalni skupščini OZN potekale v juniju leta 2023.