Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje na temo presoje vplivov na kulturno dediščino

Konec novembra je Ministrstvo za kulturo skupaj z Zbornico za arhitekturo izvedlo drugo izobraževanje na temo presoj vplivov na kulturno dediščino. Udeležence je nagovorila v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino dr. Jelka Pirkovič.

V. d. generalne direktorice dr. Pirkovič je uvodoma poudarila pomen presoj vplivov na kulturno dediščino in medresorskega sodelovanja pri njihovi pripravi, med drugim tudi z vidika Davoške deklaracije in načel visokokakovostne kulture grajenega prostora Baukultur.

Predavatelji so predstavili teoretična in analitična izhodišča, pravni okvir področja presoje vplivov programov, planov in načrtov na kulturno dediščino, posamezne faze celovite presoje vplivov na okolje, vsebine okoljskega poročila z vidika vpliva na kulturno dediščino in arheološke ter primere dobrih praks na različnih nivojih presojanih programov in prostorskih aktov. 

Dogodek je bil namenjen strokovnjakom za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, zaposlenim na občinah, izdelovalcem okoljskih poročil, pripravljavcem in izdelovalcem planov ter drugim deležnikom vključenim v pripravo, presojo in sprejetje planov. Udeležilo se ga je kar 142 udeležencev. To kaže na veliko zanimanje in potrebo po tovrstnih izobraževanjih.

Kot predavatelji so na izobraževanju sodelovali: dr. Aleš Mlakar (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p.), Helena Štih (Ministrstvo za kulturo), Eva Harmel (Zavita d. o. o.), Metka Jug (Locus d. o. o.), Barbara Jerman (Aquarius d.o.o.), Margita Žaberl (GIGA-R s. p.) in Vanja Šendlinger (Okoljske in prostorske študije, Lučka s. p.). 

Izhodišča in Priročnik za presojo vplivov na kulturno dediščino, ki sta bila v digitalni obliki objavljena leta 2019, sta odslej na voljo tudi v tiskani obliki. Publikaciji smo že poslali občinam in ustanovam, ki prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine, po predhodnem dogovoru pa je publikaciji mogoče prevzeti na Ministrstvu za kulturo.

Predstavitve predavateljev so dostopne na strani Varstvo dediščine v prostorskih in razvojnih dokumentih.