Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, Poročevalec: Marjan Dikaučič

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, Poročevalec: Aleš Hojs

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Poročilo o izpolnitvi nalog Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog soglasja k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021, Poročevalec: Janez Poklukar

7. Predlog sklepa o določitvi družbe Termoelektrarna Brestanica d. o. o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, Poročevalec: Jernej Vrtovec

9A. Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 2711-21-0078 UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza in 2711-21-0079 UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

III. ZADEVE EU

10. Predlog usmeritvenih navodil pri odgovorih na vprašanja Sodišča Evropske unije Vladi Republike Slovenije v zadevi C-7/21 LKW WALTER, Poročevalec: Marjan Dikaučič

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 14. decembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem zasedanju EU – ZDA na področju pravosodja in notranjih zadev 16. decembra 2021 v Washingtonu, Poročevalec: Aleš Hojs

16. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na ministrskem srečanju Internetnega foruma EU 8. decembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Pobuda za sklenitev Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

20. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v okviru Evropskega obrambnega sklada, Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Informacija o vključitvi Republike Slovenije v projekt tehnične pomoči "Krepitev vladavine prava v Severni Makedoniji", Poročevalec: Aleš Hojs

23. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na Generalnem sekretariatu INTERPOLA 10. decembra 2021 v Lyonu v Franciji, Poročevalec: Aleš Hojs

24. Informacija o udeležbi delegacije Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom državnega sekretarja Franca Kanglerja na letni konferenci nacionalnih platform za boj proti radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu, ki vodi v terorizem, 9. in 10. decembra 2021 v Črni gori,Poročevalec: Aleš Hojs

25. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Zlatka Rateja na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope od 13. do 14. decembra 2021 v Benetkah, Poročevalec: Marjan Dikaučič

26. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na regionalni ministrski konferenci Sarajevski migracijski dialog 18. novembra 2021 v Bosni in Hercegovini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

27. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 22. oktobra 2021 v Republiki Avstriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na visokem forumu o zaščiti proti avtoritarizmu - Prihodnost demokracije 19. in 20. novembra 2021 v Vilni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Ministrskem forumu Mednarodnega zavezništva za svobodo veroizpovedi ali prepričanja 23. novembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z govorom predsednika vlade, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede napačnega ravnanja s stanovalci v domovih za starejše občane v preteklem obdobju epidemije covid-19 in pričakovanjih o spremembi takšnega ravnanja v prihodnje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede vedno bolj prisotnega občutka, da se aktualna oblast odpoveduje Prekmurja ali vsaj dela Prekmurja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izmenjavo izkušenj obvladovanja covid-19 epidemije v Argentini in Braziliji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

34. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ohranjanjem denarne dediščine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Ive Dimic v zvezi s pravico do pozabe diagnoze pri bolnikih z rakom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z razpoložljivostjo kapacitet v zdravstvu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z erozijo pravne države, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi z uvedbo ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s prevzemom odgovornosti za politično in ne strokovno favoriziranje manj učinkovitega in, vse kaže, manj varnega cepiva Janssen,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

41. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna v zvezi s pridobitvijo EU digitalnega potrdila o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar