Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemnih pogodb za oddajo službenih stanovanj in sob, katerih upravljavec je Slovenska filharmonija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog določitve skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2022, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog spremembe druge točke sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 47800-12/2015/3 z dne 14. 10. 2015 - prenos zemljišč v zasebni lasti znotraj posestva Brdo pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

4. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za upravljavca zemljišč in stavbe v k. o. 2628 Malija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog določitve Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za upravljavca nepremičnin v k. o. 1229 Podčetrtek, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Predlog določitve Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad za upravljavca nepremičnin v k. o. 1736 Brinje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

7. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca več nepremičnin v k. o. 2441 Dolenja vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog določitve Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za upravljavca nepremičnin navedenih v prilogi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

8A. Predlog soglasja k sklenitvi menjalne pogodbe med Republiko Slovenijo in Mestno občino Kranj za menjavo nepremičnin vse k. o. 2103 Predoslje, vse kulturni spomenik državnega pomena Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

8B. Predlog seznanitve s sklenitvijo sodne poravnave v delovnopravnem sporu med Veleposlaništvom Republike Slovenije na Dunaju in nekdanjim lokalno zaposlenim voznikom, Poročevalec: dr. Anže Logar

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, opr. št. I U 978/2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog določitve višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

11. Predlog določitve povečanja plač uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev, Poročevalec: Aleš Hojs

11A. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda javni uslužbenki ob zaposlitvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

11B. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto vodja sektorja, ki se opravlja glede na naziv sekretar, v Sektorju za osnovno šolstvo v Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

11C. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto vodja službe, ki se opravlja glede na naziv sekretar, v Službi za digitalizacijo izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec                    

13. Predlog Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti 

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

14. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega odvetnika na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani, Poročevalec: Marjan Dikaučič

15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Poročevalec: Janez Poklukar

16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje, Poročevalec: Janez Poklukar

17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, Poročevalec: Janez Poklukar

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Poročevalec: Janez Poklukar

19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma Nine Pokorn Grmovje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma Dr. Janka Benedika Radovljica, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Lendava – Idősebb Polgárok Otthona Lendava, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog  imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

23. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalec: Boštjan Koritnik