Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve

Minister za finance mag. Andrej Šircelj bo v torek, 7. decembra, v Bruslju vodil zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve.

Zastavi Slovenije in EU visita na drogu in plapolata v vetru

Zastavi Slovenije in EU | Avtor: Ministrstvo za finance

Ministri bodo zasedanje začeli z obravnavo posodobitev pravil za znižane stopnje DDV. S posodobitvijo pravil bi se posodobil seznam blaga in storitev, za katere so dovoljene nižje davčne stopnje ali oprostitve. Na dnevnem redu je tudi kodeks ravnanja na področju obdavčitve podjetij. Predsedstvo bo predstavilo poročilo o napredku pri ukrepih za krepitev bančne unije, vključno s predlogom o evropskem sistemu jamstva za vloge in drugimi ukrepi za zmanjšanje tveganja, predvidenimi v časovnem načrtu Sveta za dokončanje bančne unije iz leta 2016. Predsedstvo bo predstavilo tudi poročilo o napredku glede svežnja za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Ministri bodo opravili razpravo o zakonodajnem svežnju za unijo kapitalskih trgov, ki ga bo predstavila Evropska komisija. Zakonodajni sveženj vključuje direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, uredbo o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, enotno evropsko točko dostopa in pregled uredbe o trgih finančnih instrumentov. Namen zakonodajnega svežnja je, da bolje poveže podjetja EU z vlagatelji in jim omogoči boljši dostop do financiranja, razširi naložbene priložnosti za male vlagatelje ter bolje poveže kapitalske trge.

Ministri bodo izmenjali tudi mnenja o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost ter o evropskem semestru za leto 2022. V času slovenskega predsedovanja se je na področju potrjevanja načrtov za okrevanje in odpornost zgodil velik napredek. Potrjenih je bilo že 22 načrtov. Predplačilo je prejelo že 17 držav članic. Skupna vrednost trenutnih predplačil je 52,35 milijarde evrov. To pomeni, da lahko te države že koristijo finančna sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Na tokratnem zasedanju bo Evropski fiskalni odbor predstavil letno poročilo za leto 2021, predsedstvo pa bo podalo informacije o sprejetju proračuna za leto 2022.