Skoči do osrednje vsebine

Agencija Fitch potrdila bonitetno oceno Slovenije A s stabilnimi obeti

Bonitetna agencija Fitch Ratings je v petek, 3. decembra 2021, potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije pri A s stabilnimi obeti.

Zastava visi na drogu na hribu z drevjem in plapola v vetru

Slovenska zastava | Avtor Ministry of finance

Agencija Fitch Ratings s potrditvijo ocene Sloveniji priznava močno institucionalno strukturo, osredotočenost na razvoj in verodostojni politični okvir, ki je podprt s članstvom v EU. 

Stabilni obeti ocene odražajo pričakovanja agencije glede vzdržnega gospodarskega okrevanja, ki je podprto z načrtovanim povečanjem investicij, nadaljevanjem izvozne usmerjenosti in vpeljavo politik, ki so skladne s srednjeročno vzdržnostjo javnih financ.

Agencija za leto 2021 napoveduje visoko gospodarsko rast v višini 6,4 %, saj je večina gospodarskih sektorjev v zadnjih osemnajstih mesecih pokazala odpornost na omejitve, ki jih je prinesla pandemija. Tudi za leti 2022 in 2023 načrtujejo, da bo slovensko gospodarstvo raslo v povprečju 3,8 % letno.

Fitch Ratings predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 7,4 % v letu 2021, za katerega pa pričakuje znižanje na 5,6 % v letu 2022 in na 3,7 % v letu 2023. Tudi za javni dolg predvidevajo, da se bo znižal z 79,8 % v 2020 na 73,4 % v letu 2025. Zaposlenost je presegla stopnjo pred pandemijo, stopnja nezaposlenosti pa je v drugem kvartalu 2021 znašala le 4,4 %.