Skoči do osrednje vsebine

DOCOM modul za ŽSP v TRACES NT

S 1. 1. 2022 se bo za sledljivost trgovanja z določenimi živalskimi stranskimi proizvodi (ŽSP) in pridobljenimi proizvodi znotraj Evropske unije uporabljal sistem TRACES New Technology (TRACES NT). Izvajalci ŽSP dejavnosti bodo elektronsko najavo trgovanja ŽSP vpisali v sistem TRACES NT in ne več v TRACES Classic.

V Sloveniji se za sledljivost trgovanja z določenimi živalskimi stranskimi proizvodi (ŽSP) in pridobljenimi proizvodi znotraj Evropske unije (EU) uporablja modul DOCOM (komercialni dokumenti) v sistemu TRACES Classic že od leta 2005.

S 1. 1. 2022  pa bo v celotni EU vlogo sledljivosti nad premiki določenih ŽSP in pridobljenih proizvodov prevzel sistem TRACES NT. Modul DOCOM bo v TRACES NT aktiviran 6. 12. 2021.

Vzporedno bo modul DOCOM še vedno deloval tudi v TRACES Classic sistemu, vendar najkasneje do 31. 12. 2021. TRACES Classic sistem bo s 1. 1. 2022 ukinjen.

Vsi izvajalci dejavnosti (deležniki pošiljke) so dolžni pravočasno, to je že pred nameravanim trgovanjem, urediti zapis in status za svojo dejavnost v sistemu TRACES NT. V nasprotnem primeru se najave pošiljk v sistemu TRACES NT ne bo dalo vnesti/oddati in bo posledično prihajalo do zamud v odpremljanju pošiljk.

Navodila za registracijo izvajalcev dejavnosti v sistem TRACES NT in dodatne informacije so objavljeni na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bo za izvajalce ŽSP dejavnosti, ki v sistemu TRACES samostojno izpolnjujete komercialne dokumente (DOCOM) za premik določenih ŽSP in pridobljenih proizvodov med državami članicami EU, v decembru 2021 organizirala izobraževanje (več v vabilu UVHVVR).