Skoči do osrednje vsebine

306. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki natančneje določajo izvajanje sejemske dejavnosti in obratovanje žičniških naprav. Dopolnila je tudi Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

Odlok določa, da:

  • se na seznam priznanih cepiv proti COVID-19 vključi cepivo z imenom Covaxin proizvajalca Bharat Biotech iz Indije, kar je podprla posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 24. 11. 2021. Omenjeno cepivo je od začetka novembra na seznamu cepiv Svetovne zdravstvene organizacije, za katere se priporoča uporaba. 
  • Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost. Uvede se redni nadzor nad njegovim izvajanjem. Strežba hrane in pijače na stojnicah (izjema je tradicionalna priprava in strežba pečenega kostanja) ni dovoljena. Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno samo v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru. Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve na odprtih površinah mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.
  • Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. V odprtih žičniških napravah pa je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža, razen, če gre za otroke, ki so mlajši od 6. leta starost in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta, razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra, upravljavec žičniških naprav pa je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku. 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dopolnjen Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Odlok določa, da se:

  • vsem osebam, ki so bile v tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529, odredi karantena na domu v skladu s Sklepom o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 in zanje ne veljajo izjeme od karantene na podlagi veljavnega odloka, to je prebolelost in cepljenost osebe, ki je prišla v visoko tvegan stik;
  • za visoko tvegan stik v predlogu sprememb odloka se šteje, da se je oseba v zadnjih 14 dneh zadrževala ali potovala v državah in na območjih z visokim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529 ali ima epidemiološko povezavo z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529); 
  • države ali območja z visokim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529 so določene v odloku, ki ureja pogoje vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Za te osebe se do nadaljnjega izjeme od karantene na domu ne upoštevajo.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Imenovanje državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je izdala odločbo, s katero Bojana Purga, z dnem 6. 12. 2021, imenuje za državnega  sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor. Bojan Purg je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture. Trenutno je direktor Kota arhitekti d. o. o. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada o predlogih za člane Fiskalnega sveta

Vlada je danes sklenila predlagati državnemu zboru, da za predsednika Fiskalnega sveta za obdobje petih let imenuje dr. Davorina Kračuna, za člana pa Alenko Jerkič in mag. Tomaža Peršeta. 

Fiskalni svet ima tri člane, ki jih na predlog vlade imenuje državni zbor. Obstoječim članom sveta mandat poteče 21. marca 2022, zato je vlada 1. oktobra 2021 objavila javni poziv za zbiranje prijav možnih kandidatov za predsednika in člana sveta. 

Ministrstvo za finance je prejelo tri prijave, vsi kandidati pa izpolnjujejo pogoje. Vlada tako predlaga državnemu zboru, da za predsednika sveta imenuje dr. Davorina Kračuna, za člana pa Alenko Jerkič in mag. Tomaža Peršeta. 

Vir: Ministrstvo za finance

Imenovana strokovna komisija za vodenje izbirnega postopka za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o imenovanju strokovne komisije za vodenje izbirnega postopka za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje.

V strokovno komisijo se imenujejo: dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kot predsednik komisije, ter za člana mag. Franc Vindišar, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, ter Andrej Čuš, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi za tretjo obravnavo.
Amandmaji predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (DO) spreminjajo in dopolnjujejo na način, da se: 

  • jasneje in nedvoumno opredeli višina začasnega denarnega prejemka, ki ga zavarovana oseba prejema v času do pričetka koriščenja nedenarne pravice v DO,
  • zagotovi neprekinjen prehod izvajalcev DO v instituciji iz sedanjih predpisov v izvajanje DO po tem zakonu,
  • (ne)sklenitev izvedbenega načrta sama po sebi ne more imeti posledice na samo pravico upravičenca do DO
  • in druge nomotehnične uskladitve besedila.

Vir: Ministrstvo za zdravje