Skoči do osrednje vsebine

300. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k novelama Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo ter z amandmaji k predlogu Zakona o debirokratizaciji. Prerazporedila je tudi pravice porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje.

Vlada o prerazporeditvi znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje

Vlada je danes odločila o prerazporeditvi pravic porabe v okviru letošnjega finančnega načrta Ministrstva za zdravje.
Ministrstvo bo prerazporedilo pravice porabe v višini 2,26 milijona evrov za plačilo računa Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova vračila sredstev lekarnam za nakup HAGT testov za samotestiranje.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k novelama Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo

Vlada je danes soglašala s predlogi amandmajev Ministrstva za finance k predlogoma novel Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo.

Z amandmaji k predlogu novele Zakona o dohodnini predlagamo popravke besedila za večjo pravno jasnost posameznih določb predloga novele, določamo dodatno olajšavo za donacije za vrhunski šport, urejamo primerljivo ureditev določenih odpravnin, ki niso izplačane na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, in določamo posebno davčno obravnavo za dohodek delojemalca iz pravice do nakupa ali pridobitve delnic ali deležev po znižani vrednosti.

S predlaganimi amandmaji k predlogu novele Zakona o igrah na srečo pa v pretežnem delu upoštevamo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (ZPS), ki jih je le ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V kolikor mnenja nismo upoštevali, smo to ZPS ustrezno utemeljili.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada dala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o debirokratizaciji

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o debirokratizaciji. Predlagane amandmaje je pripravil Strateški svet za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika vlade.

Z njimi se predlaga črtanje spreminjanja ureditve iz Zakona o agrarnih skupnostih in s tem povezane spremembe v Zakonu o davčnem postopku, kar bo predmet samostojne zakonske novele. Prav tako se predlaga črtanje spreminjanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ostali amandmaji pomenijo odziv na nomotehnične pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Vir: Kabinet predsednika vlade