Skoči do osrednje vsebine

Urejanje upravnih zadev v času začasnih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19

V veljavi je nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah.

19. 11. 2021 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok tudi tokrat, podobno kot lansko leto, prinaša nekaj novosti glede izvajanja upravnih zadev.

V nadaljevanju povzemamo glavne zahteve, ki se nanašajo na izvajalce sevalnih dejavnostih oziroma imetnike dovoljenj.

 • Pisne vloge se lahko vlagajo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.
 • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) ni dolžna sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne vloge na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače določen obrazec, ki jo vložnik vlaga neposredno pri organu.
 • V primeru, da nameravate vložiti vlogo neposredno na URSJV se je potrebno predhodno najaviti in se je potrebno o času vložitve vloge dogovoriti.
 • Telefonske številke in elektronski naslovi naših sodelavcev so objavljeni na naši spletni strani.
 • Pri obisku URSJV morajo stranke ravnati skladno s strokovnimi priporočili in uporabljati zaščitno opremo ter za vstop v prostore URSJV izpolnjevati PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani).
 • URSJV lahko izključi javnost pri sodelovanju na ustni obravnavi iz v drugih procesnih dejanj.
 • V prostorih URSJV se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
 • Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal.
 • Roki za izpolnitev obveznosti, določeni s posamičnim upravnim aktom se lahko na zahtevo stranke podaljšajo, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.
 • URSJV lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.
 • Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

Navedeni ukrepi bodo v veljavi tri mesece.

Na sedežu uprave je minimalno število sodelavcev URSJV, ostali delajo od doma. Svoje delo skušamo zagotavljati čimbolj nemoteno in rešujemo vse vaše zahtevke, poslane po elektronski ali redni pošti.

Naša uprava si prizadeva za polno zagotavljanje sevalne varnosti prebivalcev in delavcev, zato smo vam pri morebitnih nejasnostih vedno pripravljeni pomagati.