Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč Republike Slovenije na Mestno Občino Koper, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Predlog sklenitve Pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč Republike Slovenije na Občino Žalec, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

3. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA

OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo
4. Predlog določitve Splošne bolnišnice Izola za upravljavca nepremičnin v k. o. Cetore, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost vršilcema dolžnosti direktorja, direktorju in namestniku direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

6. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda javni uslužbenki ob premestitvi iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za pravosodje na delovno mesto sekretar, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja direktorja Slovenskega filmskega centra, Predlagatelj: minister za kulturo

8. Predlog razrešitve direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož, Predlagatelj: minister za zdravje

11. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, Predlagatelj: minister za pravosodje

12. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Predlagatelj: minister za pravosodje

13. Predlog imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa – predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Metlika, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega   zavoda Šolski center Škofja Loka, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojni zavod Kranj, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja šola Črnomelj, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

19. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu