Skoči do osrednje vsebine

Referenčno obrestno mero LIBOR za švicarski frank bo 1. januarja 2022 nadomestil SARON

Evropska komisija je v Uradnem listu Evropske unije št. 374 z dne 22. oktobra 2021 objavila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1847 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za CHF LIBOR, ki se od 1. januarja 2022 uporablja v vseh državah članicah neposredno. Nadomestitev je potrebna zaradi napovedi Organa Združenega kraljestva za finančno poslovanje, da bodo s koncem leta 2021 prenehale nekatere referenčne vrednosti LIBOR, vključno s CHF LIBOR. Nadomestil jo bo SARON, s čimer se nadaljuje izvrševanje tudi npr. neodplačanih hipotekarnih posojil za prebivalstvo, ki se sklicujejo na CHF LIBOR.

Izvedbena uredba Komisije 1847/2021/EU je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Potrošniki, ki imajo neodplačana hipotekarna posojila, ki se sklicujejo na CHF LIBOR in se iztečejo po koncu leta 2021, bodo o postopku nadomestitve pravočasno seznanjeni.