Skoči do osrednje vsebine

Gasilci so se urili za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Gasilska šola je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu v mesecu novembru 2021 izvedla tri pilotska urjenja na temo Tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah.

Urjenje je bilo namenjeno poklicnim gasilcem, ki imajo opravljeno osnovno usposabljanje za tehnike dela z motorno žago in pri svojem delu uporabljajo motorno žago v nevarnih razmerah.

Cilj urjenja je bil obnoviti in izpopolniti znanje gasilcev za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah -  tehnike prežagovanja napetih lesnih vlaken hloda na simulatorju napetosti hlodovine. Udeleženci so se urili tudi za uporabo motorne rezalke – rezanje betonskih elementov in rezanje strešnih panelov na višini.

Pri urjenju je bil uporabljen simulator napetosti hlodovine. Za pomoč pri manipulaciji s hlodovino pa je bilo že uporabljeno hidravlično dvigalo novega tehnično reševalnega vozila TRV-D, ki smo ga prevzeli pred enim tednom.

Na dvigalu dva gasilca pri žaganju debla.

Različne tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah. | Avtor: ICZR

1 / 2