Skoči do osrednje vsebine

Vlada dala soglasje k Predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Predlagani amandmaji so nomotehnične in vsebinske narave ter sledijo predlogom dopolnitev, ki so bili izpostavljeni v razpravi v Državnem svetu in ob prvem branju zakona v Državnem zboru.

Predlogi amandmajev vsebinske narave se nanašajo predvsem na:

  •  odpravo tehničnih nedoslednosti,
  • podrobnejše razdelen nabor storitev Dolgotrajne oskrbe (DO), določa se dodatno zbirko podatkov, in sicer zbirko o prostovoljcih, ki imajo z izvajalcem DO sklenjen dogovor o opravljanju prostovoljstva,
  • opredelitev kadrov, kompetentnih za opravljanje DO,
  • umestitev socialnega gerontologa kot poklicne skupine, ki opravlja naloge oziroma storitve s področja DO,
  • podaljša se obdobje za prilagoditev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje nalog s področja DO, posledično se prilagodi oziroma zamakne pričetek zagotavljanja pravice do DO v instituciji,
  • določi se, da lahko izvajalec DO za dopolnitev opravljanja DO vključuje prostovoljce v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, in sicer na podlagi sklenjenega dogovora o prostovoljstvu ter opravljenega dodatnega usposabljanja,
  • opredeli se izdajatelj profesionalne kartice,
  • zagotovi se vključitev vseh zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje za DO in
  • določi se prehod oseb, ki po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo zaradi potrebe po pomoči druge osebe pri večini ali vseh osnovnih dnevnih opravilih, pri čemer se urejanje dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne osebe ohrani v predpisu, ki ureja področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Vir: Ministrstvo za zdravje