Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje – ključna kompetenca prihodnosti

Ena izmed ključnih kompetenc prihodnosti je gotovo veščina sodelovanja in so-kreiranja. Ugotavljamo, da je sodelovanja med deležniki običjano premalo, poglavitni razlog za to pa je največkrat pomanjkanje znanj, veščin in orodij. Na projektu Inovativen.si že uvajamo mehanizme, ki lahko trend obrnejo.

Na sliki je prikazana skupina ljudi, ki si med seboj podaja gradnike, kar predstavlja sodelovanje in so-kreiranje znotraj skupine.

Sodelovanje in so-kreiranje | Avtor MJU

Tematiko sodelovanja in so-kreiranja smo obravnavali tudi na oktobrski globalni konferenci Vlade po okrevanju: na prihodnost pripravljeni javni sektor, katere se je udeležilo več kot 2.000 udeležencev iz kar 117 držav. Na razpravi z naslovom Gradnja vključujočih družb: Pomen soustvarjanja smo skušali identificirati obstoječe prakse, nove načine in ravni soustvarjanja z deležniki v javnem sektorju. 

Pomanjkanje znanj, veščin in odprtosti


Rezultati vprašalnika med udeleženci konference kažejo, da imajo zaposleni v državni upravi premalo stika z deležniki pri sprejemanju strategij, pravilnikov, programov, zakonov. Pogosto tudi zaradi tega, ker jih skrbijo pritožbe in odklonilna stališča deležnikov do dela zaposlenih v državni upravi. Prav tako smo na podlagi ankete med udeleženci konference izvedeli, da razlog za pomanjkanje sodelovanja med vladami/vodstvi in državljani/ deležniki pri oblikovanju politik/storitev leži v pomanjkanju znanj, veščin in orodij sodelovanja ter hierarhična naravnanost vodenja in oblikovanja rešitev znotraj javne uprave.

»Izzivi morajo biti danes naslovljeni drugače, kot so bili pred dvajset leti. Če želiš stvari delati drugače, potrebuješ znanje in odprtost za spremembe. Stalna naloga mora biti delo z ljudmi in vlaganje v njihov razvoj in razvijanje potencialov. Komunikacija, podpora, znanje, povezovanje, odprtost, fleksibilnost, vse to so predpogoji za izgradnjo zaupanja, ki je osnovni pogoj za sodelovalni način dela.« – Matija Kodra, vodja projekta Inovativen.si

Udeležence na konferenci smo vprašali tudi kaj so glavne prednosti so-kreiranja v javnem sektorju. Večina jih meni, da je to boljše razumevanje in odprta komunikacija med deležniki. Prav tako so izpostavili vključevanje deležnikov od samega začetka so-kreiranja ter večje zaupanje med oblikovalci politik in državljani.

Mehanizmi za sodelovanje in so-kreiranje 


Za uspešno so-kreiranje se v okviru projekta Inovativen.si poslužujemo treh ključnih mehanizmov:

  • dvig kapacitet za so-ustvarjanje (učne metode in orodja); 
  • krepitev povezav znotraj inovacijske skupnosti - za medsebojno izmenjavo, učenje, podporo (redni dogodki); 
  • vzpostavitev t.i. „Socialne platforme“, kjer združujemo (1) izzive v javnem sektorju, ki zahtevajo soustvarjalno reševanje problemov, in (2) notranje ali zunanje spodbujevalce, ki usmerjajo soustvarjalni proces do želenih rezultatov. 

Usposabljanje za javne uslužbence


Ker je eden izmed glavnih razlogov za premalo sodelovanja in so-kreiranja pomanjkanje znanj in orodij, organiziramo v sklopu 2. kroga usposabljanj za inovativnost v državni upravi usposabljanje Inoviranje od spodaj navzgor (Bottom-up inoviranje).

S primeri iz slovenske prakse bomo na usposabljanju pokazali, da so skrbi glede pritožb in odklonilnih stališč deležnikov do dela zaposlenih v državni upravi odveč. S sodelovalnimi pristopi deležnike vključimo že v začetku priprave novega dokumenta. Vključevanje deležnikov poteka s sistematičnim in predvidljivim procesom, s katerim spodbujamo konstruktivnost vseh vpletenih. 

Preko usposabljanja udeleženci spoznavajo konkretne tehnike vključevanja, ki ko se jih enkrat priučimo, postanejo enostavne (predvsem pa zelo uporabne), pri čemer se jih lahko nauči prav vsak zaposleni v državni upravi. Pomemben je zgolj odprt odnos in iskrena želja, da deležnike vključimo kot partnerje in ne kot interesne skupine, ki jih je potrebno prepričati v pravilnost odločitev.

Na usposabljanju bomo z udeleženci pogledali, kako lahko sistematično načrtujemo proces vključevanja deležnikov. Udeleženci se bodo tudi naučili konkretnih tehnik, ki nam pri tem pomagajo: oblikovanje scenarija delavnice z deležniki, oblikovanje vprašanj za deležnike, vodenje dialoga z deležniki.

Bi se radi naučili tehnik vključevanja in sodelovanja?


Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju Inoviranje od spodaj navzgor (Bottom-up inoviranje), ki bo potekalo 2., 3., 9. in 10. decembra 2021 med 9. in 12.30 uro.

Prijave zbiramo na spletni strani Upravne akademije.