Skoči do osrednje vsebine

Kozjanski park prvi prejemnik mednarodne nagrade Meline Mercouri iz Slovenije

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Kozjanski park bo 22. novembra v Parizu prevzel mednarodno nagrado »Melina Mercouri«, ki jo pod okriljem Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) podeljujejo na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. To bo prva podelitev prejemniku iz Slovenije. Park je bil izbran med več kot 47 prijavljenimi nominacijami za nagrado kulturne krajine in bo prejel 30.000 dolarjev za nadaljnje delo.

Kot so zapisali podeljevalci nagrade, v Kozjanskem parku upravljajo z izjemnim območjem v Sloveniji, ki obsega skupaj 314 enot nepremične kulturne dediščine in 66 naravnih vrednot. Najpomembnejši elementi kulturne krajine so travniški sadovnjaki in sadni vrtovi, ki pomembno prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti območja. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v omrežje Natura 2000. Kozjansko in Obsotelje sta od leta 2010 dalje tudi v mednarodni mreži biosfernih območij v okviru programa Človek in biosfera pod okriljem UNESCO. Skrbniki te edinstvene kulturne krajine so predvsem njeni prebivalci, lokalne skupnosti, kulturni dogodki in festivali, ki pomembno pripomorejo k njenemu ohranjanju.

Mednarodna nagrada »Melina Mercouri« je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva UNESC-ove svetovne dediščine in grške vlade, podeljujejo jo za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. UNESCO poziv za nominacijo za nagrado razpisuje vsaki dve leti, letos jo podeljujejo osmič.

Na poziv za nominacijo za nagrado Melina Mercouri se prijavi okoli 50 prijaviteljev iz vsega sveta. Javni zavod Kozjanski park je nominacijo oddal letos spomladi. S tem so želeli opomniti na 40-letnico Kozjanskega parka in njihov odgovoren odnos do naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka.  

Gre za drugo nagrado območju Kozjanskega parka v dveh letih. Lani je projekt »Travniški sadovnjaki in krajina« prejel Nagrado Sveta Evrope za krajino, ki jo podeljujejo na podlagi Evropske konvencije o krajini.

 

Več informacij: