Skoči do osrednje vsebine

Nadzor upoštevanja PCT pogoja od 8. do 15. 11. 2021

Od 8. 11. 2021 do 15. 11. 2021 so inšpektorji Finančna uprava (FURS) na terenu opravili kar 1281 nadzorov, pri čemer so ugotovili 245 nepravilnosti (19%), in sicer 218 na področju izpolnjevanja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogojev in 27 na področju nošenja mask. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali 10 plačilnih nalogov s skupno višino globe 27.200 eur. Izrečenih je bilo 234 opozoril.

Finančna uprava je tako kot večina drugih inšpekcijskih služb konec leta 2020 dobila pristojnost za nadzor nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije po Zakonu o nalezljivih boleznih in s tem tudi pristojnost nadzora upoštevanja PCT pogoja, ki je začel veljati v sredini letošnjega septembra.

Od takrat naprej smo tudi začeli s poostrenimi nadzori po Zakonu o nalezljivih boleznih tudi v koordinaciji z drugimi inšpektorati, o čemer smo tudi sprotno obveščali javnost. V prvi fazi smo v inšpekcijskih nadzorih praviloma le opozarjali na nepravilnosti, vendar smo kar hitro ugotovili, da nadzori niso dosegli namena. Zato smo nadzor še intenzivirali in tudi stopnjevali naše ukrepe, predvsem v preteklem tednu tudi zaradi martinovanja, pri čemer so se nadzori v pretežni meri izvajali v gostinski dejavnosti.

Nadzore nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije na terenu tako trenutno izvaja skupaj 205 inšpektorjev, in sicer v rednem delovnem času, kot tudi s prerazporeditvijo delovnega časa popoldan, zvečer in med vikendi. Glede na ocenjeno tveganje in velikost morebitnega javnega dogodka, ki je predmet nadzora, se inšpektorjem na terenu v podporo pridružijo tudi uradne osebe mobilnih oddelkov. Letos smo opravili že več kot 4000 tovrstnih nadzorov, pri čemer so bile nepravilnosti ugotovljene v povprečju v 26 % in izrekli kazni v skupni višini nekaj čez 100 tisoč eurov.

Podatke zadnjega tedna:

Od 8. 11. 2021 do 15. 11. 2021 so inšpektorji FURS na terenu opravili kar 1281 nadzorov, pri čemer so ugotovili 245 nepravilnosti (19%), in sicer 218 na področju izpolnjevanja PCT pogojev in 27 na področju nošenja mask. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali 10 plačilnih nalogov s skupno višino globe 27.200 eur. Izrečenih je bilo 234 opozoril. Opozorila  zaradi ugotovljenih nepravilnosti na področju izpolnjevanja PCT pogojev so bila izrečena, v primerih ko je bil nadzor pri teh zavezancih opravljen prvič in je bila nepravilnost odpravljena takoj. Od 245 zaznanih nepravilnosti jih je bilo 192 ugotovljenih pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost gostinstva, 15 pri zavezancih, ki opravljajo trgovsko dejavnost, 13 pri zavezancih, ki opravljajo ostale storitvene dejavnosti,  3 pri bencinskih servisih in 22 pri zavezancih, ki opravljajo druge dejavnosti.

Prav tako je bila v tem tednu izrečena ena ustna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti do oprave nepravilnosti. Ukrep je bil izrečen zavezancu na področju gostinstva, ki mu je bilo predhodno že bilo izrečeno opozorilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izpolnjevanju PCT pogojev. Pri ponovnem nadzoru so bile tako ponovno ugotovljene nepravilnosti, saj zavezanec kljub temu, da je vedel, da so v njegovih poslovnih prostorih prisotne uradne osebe, zavestno ni preverjal pogojev PCT pri uporabnikih njegovih storitev.

Ugotavljamo že prve pozitivne učinke poostrenih nadzorov, saj je v zadnjem tednu glede na teden prej v povprečju ugotovljen manjši delež nepravilnosti (v povprečju ugotovljene kršitve v 19 % nadzorovanih objektov, v tednu prej (od 1. do 7. novembra) pa v 25 %). Inšpektorji tudi v tekočem tednu poročajo, da je na terenu pri zavezancih zaznati bolj dosledno izpolnjevanje ukrepov, kar verjamemo, da ste zaznali tudi sami uporabniki storitev.

Tudi inšpektorji Finančne uprave se na terenu soočajo z odklonilnim obnašanjem nekaterih zavezancev do spoštovanja ukrepov, pri čemer presenetljivo ne toliko s strani samih zavezancev, ki opravljajo dejavnost, temveč so večje težave s samimi uporabniki storitev, na katere opozarjajo tudi sami izvajalci storitev, ki preverjajo PCT pogoj.

S ciljem preprečevanja širjenja okužb bo Finančna uprava glede na situacijo tudi v naslednjih tednih nadaljevala z večjim številom teh nadzorov. Pričakujemo pa, da bodo rezultati nadzorov, v smislu upoštevanja ukrepov s strani zavezancev, še boljši, da ne bi bilo potrebno izrekati nepotrebni glob in prepovedi opravljanja dejavnost. Vsi se moramo namreč zavedati, da izpolnjevanje PCT pogoja pomeni, da bo lahko gospodarstvo poslovalo še naprej relativno nemoteno in da na koncu s spoštovanjem PCT pogoja dejansko rešujemo tudi življenja.

Podatki za obdobje od 8. do 9. 11.2021

Podatki v prvem tednu novembra