Skoči do osrednje vsebine

V samo dveh dneh ugotovili 58 nepravilnosti glede upoštevanja PCT ukrepov

Inšpektorji Finančne uprave so od 8. 11. 2021 do 9. 11. 2021 na terenu opravili 316 nadzorov, pri čemer so nepravilnosti zaznali v 67 primerih, od tega 58 na področju izpolnjevanja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogojev in 9 glede uporabe mask. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali 4 plačilne naloge (skupna višina globe znaša 12.800 evrov) in 62 opozoril. V enem primeru je bila izrečena tudi prepoved opravljanja dejavnosti.

Na podlagi 55. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je Finančna uprava RS (FURS) dobila pristojnost nadzora ukrepov iz prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Omenjeni nadzor nad izvajanjem ukrepa iz prvega odstavka 39. člena ZNB, ne glede na 46.a člen ZIUOPDVE, FURS izvaja v inšpekciji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti.  Primarno so bili nadzori usmerjeni preventivno z namenom, da se z opozarjanjem pri zavezancih doseže spoštovanje ukrepov takoj in v čim večjem obsegu.

Na prvem mestu je varovanje zdravja državljanov

Naloga FURS je med drugim tudi skrb za varovanje zdravja vseh državljanov. V tem duhu inšpektorji FURS že dva meseca opozarjajo tudi izvajalce gostinske dejavnosti, da je potrebno biti odgovoren in skrbeti za zdravje svojih gostov. Pri izvajanju nadzorov po ZNB je bila od junija 2021 dalje posebna pozornost namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, kakor tudi preverjanju, na kakšen način so zavezanci za davek preverjali izpolnjevanje PCT pogojev pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah. V obdobju od 19. 7. 2021 do 17. 10. 2021 so inšpektorji FURS preverili PCT pogoje na 519 lokacijah in ugotovili 90 nepravilnosti. Za ugotovljene nepravilnosti so bila kršiteljem izrečena samo opozorila (90 opozoril). Kljub stalnemu izvajanju nadzorov in v nadzorih izrečenim opozorilom se je zaostrila situacije širjenja okužb z COVID-19 in v zvezi s tem so strožji tudi vladni ukrepi, pri čemer se v nadzorih še vedno ugotavlja, da nekateri zavezanci, ki jim inšpektor z opozorilom odredi, da morajo z izvajanjem ukrepov začeti takoj, tega ne upoštevajo. V primerih, ko zavezanci ukrepov inšpektorja ne upoštevajo, inšpektor zavezancu izreče druge ukrepe v skladu z zakonom.

V dveh dneh kar 58 nepravilnosti glede upoštevanja PCT

Inšpektorji FURS so v okviru nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti, ki so bile izvedene od 8. 11. 2021 do 9. 11. 2021, na terenu opravili 316 nadzorov prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, številka 36/06, s spremembami), pri čemer so pri 67 nadzorih v zvezi s spoštovanjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21), zaznali 67 nepravilnosti, od tega 58 na področju izpolnjevanja PCT pogojev in 9 glede uporabe mask. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali 4 plačilne naloge (skupna višina globe znaša 12.800 evrov) in 62 opozoril.  

V enem primeru tudi prepoved opravljanja dejavnosti

V enem primeru pa je bila izdana ustna odločba, s katero se je zavezancu prepovedalo opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnosti. V izpostavljenem primeru je bil zavezanec najprej na izvajanje ukrepov opozorjen, pri čemer je bilo naslednji dan ob ponovnem nadzoru ugotovljeno, da zavezanec ukrepa inšpektorja ne spoštuje. S tem, ko zavezanec niti po izrečenem opozorilu ni organiziral oziroma izvajal obveznosti preverjanja in izpolnjevanja pogoja PCT, je povzročal nevarnost za življenje in zdravje ljudi, kar pa je utemeljen razlog, da je inšpektor začasno, do odprave nepravilnosti, prepovedal opravljanje dejavnosti.