Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin – skrajšani postopek, Poročevalec: Boštjan Koritnik

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij – prva obravnava,  Poročevalec: dr. Anže Logar

2. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, Poročevalec: mag. Matej Tonin

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2A. Predlog spremembe in dopolnitve sklepa Vlade Republike Slovenije št. 57101-2/2021/5 z dne 30. 6. 2021 o povračilu stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje v letu 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

3. Predlog odgovora na poziv Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za odpravo neenakih obravnavanj v zvezi s povračili stroškov in plačilom drugih prejemkov v zvezi z delom,Poročevalec: Boštjan Koritnik

3A. Predlog dopolnitve Programa obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije ministrstev in drugih organov, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0128 Reševanje prostorske problematike Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

5. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke, Poročevalec: Janez Poklukar

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 29. in 30. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Izhodišča za udeležbo na ministrskem zasedanju EU – Zahodni Balkan na področju pravosodja in notranjih zadev od 1. do 3. decembra 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: Marjan Dikaučič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na drugih medinstitucionalnih pogajanjih o reviziji mandata Europola 30. novembra 2021 v Bruslju in 14. decembra 2021 v Strasbourgu, Poročevalec: Aleš Hojs

11. Predlog prispevka Evropskemu sodišču za človekove pravice, Poročevalec: Marjan Dikaučič

12. Izhodišča za virtualno udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na konferenci za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) z naslovom "Ohranjanje pravic in človekovega razvoja palestinskih beguncev" 16. novembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob uradnem obisku zveznega ministra za zunanje zadeve Švicarske konfederacije Ignazia Cassisa 18. novembra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na visokem forumu o zaščiti proti avtoritarizmu "Prihodnost demokracije" 19. in 20. novembra 2021 v Vilni, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju Konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji, ki bo v hibridnem formatu, od 13. do 17. decembra 2021 v Sharm El-Sheikhu, Poročevalec: Marjan Dikaučič

15A. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na regionalni  ministrski konferenci Sarajevski migracijski dialog 18. novembra 2021 v Bosni in Hercegovini,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

16. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Medverskem forumu G20 12. septembra 2021 v Bologni in na srečanju skupine Arraiolos 15. septembra 2021 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Sredozemski konferenci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 12. in 13. oktobra 2021 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Poročilo o delovnem obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina in udeležbi na forumu "To Be Secure" 14. in 15. oktobra 2021 v Črni gori, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s sprejemom Odredbe o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

20. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s cepljenjem proti Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Aljaža Kovačiča v zvezi z dostopom študentov do javnega prevoza, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mojce Žnidarič v zvezi z dokazovanjem imunosti s testom na prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

23. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo ter zneskov invalidnin za telesno okvaro v letih 2022 in 2023,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24. Predlog mnenja o pobudi Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Janez Poklukar