Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu lastništva nepremičnin Republike Slovenije na Univerzo v Mariboru za potrebe izvajanja dejavnosti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Žalec, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na občino Piran, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 104 Rakičan, 399 Draženci, 681 Pobrežje, 1428 Zagorica, 1467 Družinska vas, 1695 Karlovško predmestje, 1958 Brezovica, 1963 Študa, 2155 Hraše in v k. o. 2175 Jesenice, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. 1293 Veliki Obrež in v k. o. 1294 Rigonce ter določitev upravljavca nepremičninam, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog določitve Doma upokojencev Center kot upravljavca nepremičnin v k. o. 1727 Poljansko predmestje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode kot upravljavca nepremičnin v k. o. 2071 Železniki in k. o. 2072 Zali Log, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 425 Lovrenc na Dravskem polju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 425 Lovrenc na Dravskem polju in v k. o. 421 Lancova vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

11. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Begunje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

11A. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda za delovno mesto sekretarja v Kabinetu ministra, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

11B. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovno mesto kriminalistični svetnik v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Upravi kriminalistične policije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

13. Predlog Sklepa o seznanitvi Vlade Republike Slovenije z zaprtjem Konzulata Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Janez Poklukar

15. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Janez Poklukar

16. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Hiša za otroke, Poročevalec: Marjan Dikaučič

19. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica , Poročevalec: Janez Poklukar

20. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija - transplant, Poročevalec: Janez Poklukar

21. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Poročevalec: Janez Poklukar

22. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nacionalnega sveta za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

23. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Hiša za otroke, Poročevalec: Marjan Dikaučič

24. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec

25. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, Poročevalka: dr. Simona Kustec

26. Predlog razrešitve in imenovanja članov Delovne skupine za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog spremembe sestave slovenskega dela Stalne mešane slovensko-bavarske komisije, Poročevalec: dr. Anže Logar