Skoči do osrednje vsebine

295. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter izdala soglasje k Pooblastilu Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za nakup zdravil za zdravljenje COVID-19 v okviru Skupnega javnega naročila držav članic Evropske unije.

Vlada sprejela predlog dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Vlada je hkrati sprejela predlog dogovora o nadaljevanju pogajanj in osnutek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in osnutek Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Vlada je pooblastila ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki bo usklajen z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta najkasneje do 15. 1. 2022 pričeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022.

Predvidene finančne posledice podpisanega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati so za področje socialnega varstva v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov evrov iz naslova povečanja mase plač zaposlenih. Od tega se bo predvidoma 4 milijone evrov zagotovilo iz sredstev Proračuna Republike Slovenije, 17,4 milijona evrov iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preostanek dviga mase plač pa predstavlja znesek, ki vpliva na dvig cen storitev institucionalnega varstva, ki se zaradi višjih stroškov dela povečajo v povprečju za 5,6%.

Za področje zdravstva so v okviru izhodišč za pogajanja predvidene finančne posledice ocenjene v višini 85,95 milijona evrov, pri čemer je v finančno oceno vključen tudi vpliv dviga plačnih razredov na dodatke za posebne pogoje dela in druge kategorije, vključene v bruto plačo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala soglasje k Pooblastilu Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za nakup zdravil za zdravljenje COVID-19 v okviru Skupnega javnega naročila držav članic Evropske unije

S tem pooblastilom Ministrstvo za zdravje pooblašča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za izvedbo vseh postopkov in aktivnosti, povezanih z nakupom, vnosom, prevzemom, shranjevanjem in razdeljevanjem zdravil za zdravljenje COVID-19, ki jih Republika Slovenija nabavlja v okviru skupnega javnega naročila držav članic Evropske unije za nakup zdravil za zdravljenje COVID-19.

Gre za inovativna zdravila za zdravljenje nalezljive bolezni COVID-19, ki so bila razvita v zelo kratkem času, zato se pričakujejo razmeroma visoke cene. Večina zdravil je še v fazi razvoja, zato v tem trenutku ni mogoče napovedati, katero zdravilo bo treba nabaviti in v kakšnih količinah. Zelo groba ocena je, da bi bilo v letu 2021 potrebnih 10 milijonov evrov, v letu 2022 pa 30 milijonov evrov. Za ta namen se zagotovijo sredstva za leto 2021 s prerazporeditvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Za leto 2022 se bodo manjkajoče pravice za navedeni namen v letu 2022 zagotovile s prerazporeditvami znotraj finančnega načrta pristojnega resorja.

Vir: Ministrstvo za zdravje