Skoči do osrednje vsebine

Aktivne snovi odobrene v letu 2022

V letu 2022 bodo v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 528/2012) začele veljati odobritve/vključitve določenih aktivnih snovi.

V skladu z drugim pododstavkom tretjega odstavka 89. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 vsi priglasitelji biocidnih proizvodov, ki ne želijo prekiniti prometa v Republiki Sloveniji z biocidnim proizvodom, ki je bil dovoljen po nacionalnem postopku priglasitve in vključen v Register biocidnih proizvodov in drugi vlagatelji, ki želijo zaprositi za dovoljenje ali vzporedno medsebojno priznavanje biocidnih proizvodov te vrste, ki razen obstoječih aktivnih snovi ne vsebuje nobenih drugih aktivnih snovi, vložijo vlogo za izdajo dovoljenja ali vzporedno medsebojno priznanje najpozneje na dan odobritve/vključitve aktivne oziroma aktivnih snovi. Če vsebujejo biocidni proizvodi več kot eno aktivno snov, se vloge za dovoljenje vložijo najpozneje na dan odobritve zadnje aktivne snovi za to vrsto proizvoda.

Če vloga za avtorizacijo ali vzporedno medsebojno priznavanje ne bo vložena, mora priglasitelj biocidni proizvod umakniti iz prometa v Republiki Sloveniji v roku 6 mesecev po datumu odobritve.

Urad določi datum dostopnosti biocidnega proizvoda na trgu v Registru biocidnih proizvodov, če vloga za nacionalno dovoljenje ali medsebojno priznavanje dovoljenja skladno s 17. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 ni bila vložena do dneva odobritve aktivne snovi ali aktivnih snovi na Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije.

Po preteku datuma dostopnosti na trgu urad izbriše biocidni proizvod iz Registru biocidnih proizvodov, če vloga za nacionalno dovoljenje ali medsebojno priznavanje dovoljenja skladno s 17. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 ni bila vložena. 

Aktivne snovi odobrene v letu 2022.

Celoten Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije je na voljo na spletni strani ECHA.