Skoči do osrednje vsebine

294. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče do dodatnega mnenja k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022, se opredelila do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022 in do amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2023 ter sprejela nekaj kadrovskih odločitev.


Stališče vlade do dodatnega mnenja k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022

Vlada je danes sprejela stališče do dodatnega mnenja k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022.

Dodatno mnenje se nanaša na ugotovitev Državnega sveta, da je v predlogu sprememb proračuna zanj določen znesek 2.478.036 evrov.

Vlada pojasnjuje, da so bile v času začetka priprave državnega proračuna okoliščine, povezane z epidemijo covida-19, bistveno drugačne, kot so se dejansko uresničile v septembru. V tem obdobju se je pričakovalo, da covid-19, predvsem zaradi precepljenosti, ne bo zahteval velikih naporov pri njegovem obvladovanju, posledično pa tudi ne velikih finančnih sredstev v proračunu države.

Žal se pričakovanja glede obvladovanja covida-19 niso uresničila, še več, bolezen se je razširila v obsegu, ki ga ni bilo mogoče načrtovati. Pri tem ni sporno, da se vsi izdatki, povezani z zdravljenjem in omilitvijo posledic navedene bolezni, zagotavljajo v proračunu.

Vlada je zato v septembru, torej pri načrtovanju sprememb proračuna države za leto 2022, poizkusila čim več sredstev usmeriti tako v zdravstvo kot tudi v druge ukrepe, povezane z obvladovanjem covida-19. Pri zniževanju sredstev v predlogih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna pa je vlada posebno pozornost namenila temu, da se nikomur ne bi znižalo sredstev pod obseg, ki je določen v sprejetem proračunu države za leto 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

Opredelitev vlade do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022

Vlada se je danes opredelila do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022.

Vlada je predlagane amandmaje zavrnila, razen petih amandmajev, ki jim ne nasprotuje. Pri amandmajih, ki jim vlada ne nasprotuje, gre za prerazporeditve znotraj ministrstev ali med ministrstvi.

Višini skupnih prihodkov in odhodkov ostajata nespremenjeni.

Vir: Ministrstvo za finance

Opredelitev vlade do amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2023

Vlada se je danes opredelila do amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2023.

Vlada je amandmaje zavrnila, razen trem amandmajem ne nasprotuje. Pri amandmajih, ki jim ne nasprotuje, gre za prerazporeditve znotraj ministrstev ali med ministrstvi.

Višini skupnih prihodkov in odhodkov ostajata nespremenjeni.

Vir: Ministrstvo za finance

Robert Rožac razrešen z mesta državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je izdala odločbo s katero se Robert Rožac z današnjim dnem razreši s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor. Robert Rožac je podal odstopno izjavo, in sicer zaradi imenovanja za člana uprave Luke Koper.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o razrešitvi Tomija Rumpfa s položaja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, in sicer po 1. alineji prvega odstavka 38. člena Zakona o zavodih, saj je direktor dne 11. novembra 2021 podal odstopno izjavo in s tem zahtevo za razrešitev.

Ker Zakon o javnih gospodarskih službah in Zakon o blagovnih rezervah ne navajata razlogov za razrešitev direktorja, se je Vlada Republike Slovenije v konkretnem primeru ravnala skladno z veljavnim Zakonom o zavodih, ki v 38. členu določa, da je direktor lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.

Dosedanjemu direktorju Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve je prenehal mandat zaradi razrešitve in bo razrešen z dnem 15. november 2021, zato je Vlada Republike Slovenije v vmesnem času zaradi zagotovitve nemotenega delovanja zavoda morala imenovati vršilca dolžnosti.

Vlada Republike Slovenije je za vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenovala Andreja Kužnerja, rojenega 12. julija 1981, ki bo svoj mandat nastopil s 16. novembrom 2021. Funkcijo vršilca dolžnosti lahko opravlja do imenovanja novega direktorja, vendar največ leto dni oziroma najdlje do 15. novembra 2022.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo