Skoči do osrednje vsebine

Presoja vplivov na kulturno dediščino – izobraževanje

Ministrstvo za kulturo in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vabita na izobraževanje o presoji vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov. Izobraževanje bo potekalo v sredo, 24. novembra 2021, od 13. do 16. ure v prostorih ZAPS na Vegovi 8 v Ljubljani in po spletu. Rok za prijavo na izobraževanje je 23. november 2021.

Ob izhodišču, da je kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo pomembna socialna, gospodarska, vzgojna in identifikacijska priložnost, je treba vplive planov in projektov na kulturno dediščino podrobno proučiti, ovrednotiti, z ustreznim načrtovanjem iskati najboljše možne rešitve, se negativnim vplivom v celoti izogniti ali jih vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Kljub dolgoletni zakonski obvezi ter praksi izvajanja (celovitih) presoj vplivov na kulturno dediščino, je obravnava kulturne dediščine še vedno mestoma nedorečena in žal pogosto obrobna. Zaradi tega so bila na podlagi dobre prakse ter po vzoru navodil in smernic za presojo vplivov na kulturno dediščino tujih držav pripravljena Izhodišča in Priročnik. S tem se Slovenija pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki (strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov na kulturno dediščino prepoznavajo kot pomemben instrument varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter aktivno gradijo dobro prakso (Evropska komisija, Svet Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).

Na izobraževanju bodo predstavljeni teoretična in analitična izhodišča, pravni okvir področja presoje vplivov na kulturno dediščino ter posamezne faze celovite presoje vplivov na okolje in vsebine okoljskega poročila z vidika vpliva na kulturno dediščino. Pripravljavci okoljskih poročil bodo predstavili primere dobre prakse na različnih nivojih presojanih programov in prostorskih aktov.

Izobraževanje je namenjeno strokovnjakom za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, zaposlenim na občinah, izdelovalcem okoljskih poročil, pripravljavcem in izdelovalcem planov ter drugim deležnikom, vključenih v pripravo, presojo in sprejetje planov, da se seznanijo s ključnimi izhodišči ter primeri dobre prakse celostnega ohranjanja kulturne dediščine v okvirih presoje vplivov na okolje.

Prijave: do 23. novembra 2021 prek spletne strani zaps.si

Izobraževanje je akreditirano s 3 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa

Izobraževanje po potekalo prilagojeno začasnim ukrepom za preprečevanje in obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19.

V primeru odpovedi ali prestavitve termina izobraževanja vas bomo o tem pravočasno obvestili z objavo na spletni strani ZAPS in Ministrstva za kulturo.