Skoči do osrednje vsebine

Vlada donirala 300.000 odmerkov cepiva COVID-19 Vaccine Moderna v instrument COVAX

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se 300.000 odmerkov cepiva COVID-19 Vaccine Moderna, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in so predvidene za dobavo v letu 2021 donira v instrument COVAX, pri čemer jih prednostno usmeri v geografsko regijo Afrike.

Pandemija nalezljive bolezni COVID-19 je doslej povzročila eno največjih svetovnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz. Čim širši dostop do učinkovitih, kakovostnih in varnih cepiv proti COVID-19 predstavlja v trenutnih okoliščinah edino realno možnost na globalni ravni, da se upočasni in zaustavi širjenje okužb, zmanjša umrljivost, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, izboljša zdravje prebivalstva, razbremenijo zdravstveni sistemi ter omogočijo pogoji za delovanje gospodarstva in drugih sfer družbe.

Poleg spoštovanja osnovnih higienskih in zaščitnih ukrepov, je ključna za učinkovito naslavljanje pandemije COVID-19 precepljenost svetovne populacije, ob sočasnem vlaganju v človekov razvoj in krepitev odpornosti, zlasti zdravstvenih sistemov, pa tudi ostalih sfer družbe v najmanj razvitih državah. Medtem ko večina držav članic EU in drugih razvitih držav v glavnem učinkovito nadaljuje s cepljenjem svojega prebivalstva, je delež precepljenih v državah v razvoju še vedno zanemarljiv. Evropska komisija (EK) je v tesnem sodelovanju z državami članicami Evropske unije (EU) sprejela vrsto ukrepov in vzpostavila več aktivnosti, katerih namen je zagotoviti učinkovito zaščito prebivalcev EU in tudi širše, v iskanju možnosti pomoči tudi državam izven EU, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Ena takšnih aktivnosti je tudi mehanizem za spodbujanje in enostavnejšo izvedbo donacij v instrument COVAX.

COVAX predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni. Ustanovljen je bil aprila 2020, kot odziv na pandemijo COVID-19, predstavlja pa enega izmed stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni.

Ker na globalni ravni še vedno obstaja velika potreba po cepivih se predlaga, da se del preostalih dobav cepiva Moderna, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH, v letu 2021, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še niso bile dobavljene v Republiko Slovenijo, donira v instrument COVAX, pri čemer se jih prednostno usmeri v geografsko regijo Afrike.

Ocenjujemo, da bi ciljno usmerjena donacija pozitivno prispevala k blažitvi razmer v državah prejemnicah omenjene geografske regije in k učinkovitosti delovanja Republike Slovenije na področju globalnega zdravja.

Vir: Ministrstvo za zdravje