Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – nujni postopek, Poročevalec: Aleš Hojs

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Janez Poklukar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Tomaževe hiše v Črni vasi za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

4. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

4A. Predlog uvedbe zajema fotografije za izdajo identifikacijskega dokumenta pri pristojnem organu, Poročevalec: Aleš Hojs

5. Predlog časovnice ureditve prevzema zaposlenih, finančnih sredstev ter dokumentacije informacijsko strojne in programske opreme med Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0135 Nakup športne opreme in rekvizitov zavodom v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Predlog spremembe projekta 1211-20-0002 Nakup opreme Državnega zbora v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog prve spremembe Poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o okviru ukrepov za zagotavljanje oskrbe s kriznimi zdravstvenimi protiukrepi v primeru izrednih razmer v javnem zdravju na ravni Unije, Poročevalec: Janez Poklukar

13. Izhodišča za sodelovanje ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na trialogu za dosje e-CODEX 9. novembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

13A. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve Evropske unije 15. in 16. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: mag. Matej Tonin

15. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 19. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 11. in 12. oktobra 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17A. Predlog odgovorov na vprašalnik glede izvajanja Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v tretjem krogu ocenjevanja, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovi udeležbi na Pariškem mirovnem forumu od 11. do 13. novembra 2021 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovem delovnem obisku od 13. do 15. novembra 2021 v Velikem vojvodstvu Luksemburg, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Janeza Poklukarja na virtualnem Svetovnem vrhu Svetovne zdravstvene organizacije na temo z dokazi podprto oblikovanje politik v zdravstvu od 15. do 17. novembra 2021, Poročevalec: Janez Poklukar

20A. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na zasedanju Upravnega odbora Evropske agencije za mejno in obalno stražo in direktorjev mejnih policij Zahodnega Balkana 16. novembra 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

21. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Uroša Lampreta na ministrskem srečanju Jadranske listine 9. in 10. novembra 2021 v Splitu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

21A. Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na ministrskem zasedanju Sveta Globalnega partnerstva za umetno inteligenco 11. novembra 2021 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Boštjan Koritnik

22. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Ministrskem forumu Mednarodnega zavezništva za versko svobodo ali prepričanje (IRFBA) 23. novembra 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Informacija o opravljenem uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 1. oktobra 2021 v Republiki Moldaviji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Informacija o opravljenem srečanju predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja s predsednikom Republike Hrvaške ob slovesnem odkritju spomenika dr. Francetu Prešernu v Zagrebu in spomenika Ljudevitu Gaju v Ljubljani 18. oktobra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o delovnem obisku namestnice predsedujočega Svetu ministrov in ministrice za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine dr. Bisere Turković 12. oktobra 2021 v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dolgotrajno brezposelnostjo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi reševanja dolgotrajne brezposelnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem šolske dejavnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem področja vesoljskih tehnologij v šolski kurikulum, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije v mesecu požarne varnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem mladih za vključitev med prostovoljne gasilce, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem gasilske opreme, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z reševanjem odprtih vprašanj poklicnih gasilcev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izpolnjevanjem Greco-vih priporočil glede preprečevanja korupcije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samotestiranjem šolajočih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z delitvijo finančnih sredstev med oba univerzitetna klinična centra, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z zavračanjem koristnih predlogov opozicije za obvladovanje Covid-19 s strani Vlade Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pokojninami in njihovo višino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z nadomestilom stroškov plače za samozaposlene v karanteni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Andreje Zabret v zvezi z zagotovitvijo nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej samozaposlenim, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

41. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za uvrstitev samozaposlenih oseb med upravičence do nadomestila plače v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi karantene na domu oziroma obveznosti varstva otroka, ki je v karanteni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

42. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi z neenakopravno obravnavo cepljenih proti Covid-19 in prebolelih Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

43. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za financiranje prostovoljnega cepljenja proti gripi iz proračuna Republike Slovenije v sezoni 2021/2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar