Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura v k. o. 2661 Gaj, k. o. 2201 Bohinj, k. o. 1783 Grosuplje-naselje ter k. o. 2713 Ob železnici in določitev upravljavca nepremičninam, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 104 Rakičan, 127 Krog, 397 Hajdina, 399 Draženci, 1452 Hmeljčič, 1467 Družinska vas in v k. o.  1816 Hudo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2388 Kamnje in k. o. 2389 Skrilje,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za  upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 2389 Skrilje in v k. o. 2391 Vipavski Križ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnin »stražnice Medana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalec: Aleš Hojs

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z zaposlovanjem kadrov s predsedovanja Svetu EU v DU v skladu z novim Skupnim kadrovskim načrtov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novimi zaposlitvami v službah, odgovornih predsedniku vlade in generalnem sekretarju vlade,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Janja Garvas Hočevar

8. Predlog izdaje soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnikoma direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Predlog Obvestila o razlogih za razrešitev direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9A. Predlog soglasja za uvrstitev v višji plačni razred ob zaposlitvi na delovnem mestu Vodja službe v Službi za finančno poslovanje, v Uradu za splošne zadeve, v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

10. Predlog sklepa o nesoglasju k imenovanju direktorja Pedagoškega inštituta, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog imenovanja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog imenovanja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano, Poročevalka: dr. Simona Kustec

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja  v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14. Predlog imenovanj na seznam arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj