Skoči do osrednje vsebine

290. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela informacijo o nameravanem podpisu Izjave o podnebnih ambicijah mednarodnega letalstva v okviru Dneva prometa na Podnebni konferenci Združenih narodov (COP26) in soglašala s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID).

Informacija o nameravanem podpisu Izjave o podnebnih ambicijah mednarodnega letalstva

Vlada je sprejela informacijo o nameravanem podpisu Izjave o podnebnih ambicijah mednarodnega letalstva, v okviru Dneva prometa na Podnebni konferenci Združenih narodov (COP26).

Republika Slovenija v okviru EU kot Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) pozdravlja vse napore, ki bodo privedli do razogljičenja letalskega prometa in prehod na ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050. Zaveda se izzivov globalnega boja proti podnebnim spremembam, kjer ima EU vodilno in pro-aktivno vlogo pri sprejemanju mednarodnih standardov za zagotavljanje čistega okolja ter zmanjševanje emisij toplogrednih plinov iz letalskega prometa. ICAO dolgoročni globalni cilj za zmanjšanje emisij CO2 v mednarodnem letalstvu in prihodnost CORSIA, je spodbujati globalne ambicije pri blažitvi podnebnih sprememb, zagotoviti okoljsko celovitost in preprečiti dvojno štetje z ustreznimi prilagoditvami pri vseh mednarodnih prenosih. Zato mora biti vsak dolgoročni globalni cilj za mednarodno letalstvo resnično ambiciozen; in CORSIA je treba izvajati na svetovni ravni na najbolj učinkovit način.

Slovenija podpira krepitev globalnih podnebnih ambicij, saj bo le tako možno doseči cilje Pariškega sporazuma, skladno s poročilom Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) glede omejevanja segrevanja ozračja na 1,5°C.

Slovenija podpira Izjavo o podnebnih ambicijah mednarodnega letalstva in bo k njej pristopila. V imenu Republike Slovenije bo Izjavo o podnebnih ambicijah mednarodnega letalstva podpisal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k dopolnjenem predlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Večinoma so redakcijske narave, pripravljeni pa na podlagi druge obravnave predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport