Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 101. redne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

1.1. Predlog odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.3. Predlog sklepa glede opravljanja dela na domu (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.4. Predlog skupnega EU javnega naročila za nakup zdravil za zdravljenje COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar  

1.5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MF), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.6. Dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva oziroma za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije – tarifni del, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.7. Predlog dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, poročevalec: Janez Cigler-Kralj