Skoči do osrednje vsebine

IPE info dan Slovenija 2021 - samo virtualno

Virtualni informativni dan je namenjen predstavitvi aktualnega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet 2021.

Na dogodku bodo predstavniki Generalnega direktorata za mobilnost in promet Evropske komisije (DG MOVE) in Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) podrobneje predstavili vsebino in prioritete razpisa IPE promet 2021, ki je bil objavljen 16. septembra 2021. Predstavljene bodo vse pomembne informacije, ki veljajo za pravočasno oddajo vlog prijaviteljev s sedežem v Republiki Sloveniji. Za prijavitelje z že izdelanim konceptom projekta bomo organizirali tudi kratke bilateralne sestanke s CINEA, kjer boste lahko dobili bolj podrobne informacije, vezane na vaš projekt.

Dogodek je namenjen investitorjem, projektantom in pripravljavcem vlog za projekte na jedrnem in celovitem omrežju TEN-T:

 • investicije v železnice, pristanišče, železniško-cestne terminale in multimodalne logistične platforme,
 • za uvajanje pametnih aplikacij za transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itd.),
 • za izboljšanje prometne interoperabilnosti,
 • za izgradnjo multimodalnih potniških vozlišč (urbano vozlišče Ljubljana),
 • za zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa,
 • za varna in varovana parkirišča,
 • za izboljšanje cestne varnosti,
 • za izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zlasti na podnebne spremembe in naravne nesreče,
 • za prilagoditev prometne infrastrukture za namene nadzora zunanjih meja EU ter
 • za infrastrukturo za alternativna goriva v prometu, vključno z polnilnicami za hitro polnjenje z električno energijo in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju TEN-T.

Prijave na bilateralne sestanke s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo

V kolikor se želite na dan dogodka pogovoriti s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo o konkretnih vprašanjih glede prijave vašega projekta, nam do petka 12. 11. 2021 pošljite kratek opis projekta na Oddelek za evropska sredstva, e-naslov: mzi.fs@gov.si in Natasa.Stor-Zagoricnik@gov.si

 Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:

 • ime projekta,
 • upravičence,
 • ozadje in namen,
 • na kateri sklop razpisa se nameravate prijaviti in
 • navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.