Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 100. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, zobnih bolezni in endodontije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti in dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o hišnem redu integracijske hiše, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o hišnem redu azilnega doma, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o dejanskih rabah zemljišč, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.10. Predlog sklepa o znižanju cene za enoto storitve za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.11. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2021 v občini Kidričevo, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-21-0028 Nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0913 Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.14. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 2711-21-0071 SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne in 2711-21-0074 SB Murska Sobota - Interni oddelek v Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.16. Predlog za uvrstitev projekta 3341-21-0001 Rekonstrukcija objekta na Poljanski cesti 40 v Ljubljani za Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.17. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih članic Evropskega razvojnega sklada za financiranje tega sklada, ki določa zgornjo mejo za leto 2023, letni znesek za leto 2022 in znesek prvega obroka za leto 2022 ter vključuje okvirno in nezavezujočo napoved pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2024 in 2025, poročevalec: dr. Anže Logar

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 9. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 12. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 11. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.22. Izhodišča za udeležbo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na otvoritvi sedeža Evropskega organa za delo 9. novembra 2021 v Bratislavi, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.23. Informacija o organizaciji ministrske konference o preprečevanju in preiskovanju spolnih zlorab otrok 11. in 12. novembra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o vzpostavitvi koridorja jedrnega omrežja Alpe–jugovzhod, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.25. Informacija o sodelovanju ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na virtualni konferenci Varna povezljivost s pomočjo vesolja 10. novembra 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.26. Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.27. Predlog dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in opredelitev do amandmajev k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3A. Predlog zakona o varstvu okolja – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije

4.2. Predlog prenehanja funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

4.3. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

4.4. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

4.5. Predlog imenovanja članice in predsednice v upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ter razrešitev predsednika in člana upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Upravnem odboru in Proračunskem odboru Urada Evropske unije za intelektualno lastnino

4.7. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

4.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča, ki je odločilo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 29. junija 2017

4.9. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 215-109/2021-2550-3 z dne 9. 6. 2021