Skoči do osrednje vsebine

V Natovih ciljih zmogljivosti za Slovenijo nič več dve srednji bataljonski bojni skupini

Minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin se danes v Bruslju udeležuje dvodnevnega rednega jesenskega srečanja obrambnih ministrov Nata.

Prvo zasedanje so ministri začeli z razpravo o prihodnji krepitvi odvračalne in obrambne drže. Namen številnih načrtov v obravnavi je zagotovitev ustreznih zmogljivosti in sil, ki bodo na voljo zavezništvu pri odzivanju na nove izzive in  grožnje.  Ministri so med drugim potrdili Natove cilje zmogljivosti (NATO Capability Targets) 2021, tako na skupni zavezniški ravni, kakor tudi za vsako posamezno zaveznico, kar predstavlja enega izmed ključnih korakov v procesu zavezniškega obrambnega načrtovanja.

Slovenski cilji zmogljivosti v zavezništvu so po enoletnih usklajevanjih potrjeni in prinašajo dve ključni novosti. Izmed zahtevnejših ciljev zmogljivosti je po novem opredeljena le ena srednja bataljonska bojna skupina in ne več dve. Namesto druge je bila dogovorjena manj zahtevna vzpostavitev srednjega izvidniškega bataljona. Obe zmogljivosti bosta skladno s slovenskimi nacionalnimi načrti predstavljali osrednji steber razvoja Slovenske vojske v prihodnjih letih. V cilje zmogljivosti smo namesto prevzema novih obveznosti uspeli uvrstiti tudi vse nacionalno načrtovane zmogljivosti, ki smo jih opredelili z Zakonom o investicijah v Slovensko vojsko, kot so transportno letalo, helikopterji in druga oprema, pa tudi že obstoječe sisteme, kot je na primer ladja Triglav.

Slovenija si je z vstopom v zvezo Nato zagotovila varnost v okviru kolektivne obrambe, vendar je hkrati sprejela obveznosti, ki izhajajo iz Severnoatlantske pogodbe. Pogodba v 3. členu določa, da je vsaka pogodbenica dolžna vzpostaviti in ohranjati lastno kredibilno vojsko. Le z oblikovanjem kredibilne lastne vojaške sile lahko vsaka članica prispeva k skupni, kolektivni obrambi, kot jo določa 5. člen pogodbe, in ki deluje po načelu recipročnosti. Zato mora vsaka zaveznica v skupni nabor sil Nata prispevati tudi svoj delež zmogljivosti, ki je določen na podlagi različnih kriterijev, med njimi pravične delitve bremen in razumnega izziva.

Udeleženci v okrogli dvoran, kjer poteka zasedanje. V sredini velika okrogla miza, nad njo je polkrožen lestenec.

Minister Matej Tonin se v Bruslju udeležuje dvodnevnega rednega jesenskega srečanja obrambnih ministrov Nata | Avtor https://www.flickr.com/photos/nato