Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 98. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.4. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 01407-5/2020 z dne 21. 9. 2020 za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.8. Predlog sklepa o zagotovitvi pravic porabe Ministrstvu za okolje in prostor iz sredstev proračunske rezerve, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.9. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0009 Avtocestna policija v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.10. Predlog za uvrstitev projektov »Investicijskega vzdrževanja, manjših obnov JŽI in kolesarnic« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.11. Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2020 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni COVID-19 (drugi in tretji val epidemije) od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.13. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 35., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.15. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.16. Predlogi projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v okviru instrumenta za tehnično podporo za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s protokolom (2021–2026) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu za trajnostno ribištvo med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo ter protokola o izvajanju navedenega sporazuma, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o delnem začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 28. oktobra 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 26. oktobra 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.24. Informacija o izvedbi spletne konference na temo učinkovitega boja proti sovražnemu govoru na spletu in dejanjem iz sovraštva ter zaščite žrtev 28. oktobra 2021, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.25. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o vaji pomoč ob nesrečah in vojaška mobilnost 21 (DRM2EX21), poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.26. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne Gore o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja prisotnost (ePF) v Latviji, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Projektnega dogovora št. B-871 o izgradnji zmogljivosti za delovanje proti improviziranim eksplozivnim sredstvom (C-IED) BISON COUNTER (BC-EX), poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.28. Prispevek Republike Slovenije za delovanje Sekretariata Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottavska konvencija) za obdobje 2022–2024, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.29. Predlog materialne pomoči Kosovu za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.30. Izhodišča za srečanje predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsednikom Vlade Ukrajine Denisom Šmihalom ob uradnem obisku 26. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 22. oktobra 2021 v Republiki Avstriji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na 2. ministrskem zasedanju med EU in Afriško unijo 26. oktobra 2021 v Kigaliju v Ruandi, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Izhodišča za obisk ministra za kmetijstvo Ruske federacije in sopredsedujočega Medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje Dmitrija Patruševa 22. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.35. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Madžarske dr. Tiborja Benka 2. novembra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na skupnem srečanju finančnih ministrov in ministrov za zdravje držav članic skupine G20 29. oktobra 2021 v Rimu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.37. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za finance dr. Katje Lautar na srečanju veleposlanic in veleposlanikov držav članic Evropske unije 26. oktobra 2021 v Bukarešti, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.38. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveta Uršiča na seminarju »Odpornost socialnih storitev« 25. in 26. oktobra 2021 v Ljubljani, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 26. zasedanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP26) med 31. oktobrom in 14. novembrom 2021 v Glasgowu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.40. Informacija o sodelovanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na zasedanju ministrov za kmetijstvo držav članic pobude Tri morja 24. in 25. oktobra 2021 v Krakovu, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.41. Informacija o srečanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, z ruskim ministrom za kmetijstvo Dmitrijem Patruševim, ter podpisu Akcijskega načrta med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Ruske federacije za krepitev sodelovanja na področju kmetijstva v obdobju 2022–2023 21. oktobra 2021 v Ljubljani, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.43. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.44. Predlog mnenja o Predlogu deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, poročevalec: Marjan Dikaučič   

1.45. Informacija o nameravanem podpisu Dopolnila št. 1 k Pismu o nameri glede sodelovanja pri pridobitvi in umestitvi modularne rešitve za zmogljivosti kopenske zračne obrambe zelo kratkega dosega, kratkega dosega in srednjega dosega, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.46. Izhodišča za obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča s sogovorniki na Evropski komisiji od 25. do 27. oktobra 2021 v Bruslju, poročevalec: Mark Boris Andrijanič  

1.47. Izhodišča za srečanje ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča s komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom 21. oktobra 2021 v Bruslju, poročevalec: Marjan Dikaučič   

1.48. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na konferenci Evropskega tedna trajnostne energije 25. oktobra 2021 v Bruslju, poročevalec: Jernej Vrtovec 

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4A. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

4B. Predlog mnenja o Predlogu priporočila skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev, poročevalec: Aleš Hojs

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o oddajanju gozdov v lasti Republike Slovenije v najem, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5.2. Skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. – imenovanje člana nadzornega sveta, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.4. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

6.6. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Dom ob Savinji Celje

6.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

6.8. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na občino Črnomelj

6.9. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Idrija

6.10. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parceli št. 873, k. o. 657 Maribor Grad v lasti Univerze v Mariboru in uporabi Študentskih domov Univerze v Mariboru

6.11. Predlog pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnino v uporabi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

6.12. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., pri nepremičnini, potrebni za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest v k. o. Gorica (Avtocestna baza Vransko)

6.13. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v lasti Univerze v Ljubljani – stanovanja na naslovu Maroltova ulica 10 v Ljubljani

6.14. Predlog pooblastila za vodenje pritožbenih postopkov po petem odstavku 7. člena Zakona o nevladnih organizacijah za podelitev in odvzem statusov v javnem interesu nevladnim organizacijam iz področja dela Ministrstva za okolje in prostor

7. Poročilo delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov, Poročevalec: Jernej Vrtovec