Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na občino Črnomelj, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

2. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Idrija, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parceli št. 873, k. o. 657 Maribor Grad v lasti Univerze v Mariboru in uporabi Študentskih domov Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

4. Predlog pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnino v uporabi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

5. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., pri nepremičnini, potrebni za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest v k. o. Gorica (Avtocestna baza Vransko), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v lasti Univerze v Ljubljani – stanovanja na naslovu Maroltova ulica 10 v Ljubljani, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

7.  Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog določitve Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za obrambo

9. Predlog določitve Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijan Borštnar kot upravljavca nepremičnin v k. o. 389 Nova vas pri Ptuju, k. o. 384 Dornava in v k. o. 400 Ptuj, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

10. Predlog pooblastila za vodenje pritožbenih postopkov po petem odstavku 7. člena Zakona o nevladnih organizacijah za podelitev in odvzem statusov v javnem interesu nevladnim organizacijam iz področja dela Ministrstva za okolje in prostor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

11. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NE Krško, za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

12. Predlog določitve višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2019, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

13. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi v Finančni upravi Republike Slovenije,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za finance

14. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

15. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto, 10007-113/2021 – DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

16. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

21. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

22. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Dom ob Savinji Celje, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Predlagatelj: minister za zdravje