Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 20. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog mnenja o Predlogu deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, Predlagatelj: minister za pravosodje

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

5. Predlog uredbe o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo, Predlagatelj: minister za obrambo

6. Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni COVID-19 (drugi in tretji val epidemije) od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, Predlagatelj: minister za obrambo

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0009 Avtocestna policija v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o delnem začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

10. Informacija o izvedbi spletne konference na temo učinkovitega boja proti sovražnemu govoru na spletu in dejanjem iz sovraštva ter zaščite žrtev 28. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za pravosodje

11. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na 9. srečanju Skupine za parlamentarni nadzor Europola in medinstitucionalnih pogajanjih o reviziji mandata Europola 26. in 27. oktobra 2021 Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualni konferenci tria predsedujočih držav Svetu EU "Principi uspešnega vključevanja bolnikov v raziskave raka - pot naprej" 7. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. septembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

14. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem srečanju ministrov za obrambo EU 1. in 2. septembra 2021 v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za obrambo

15. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na videokonferenčnem srečanju na visoki ravni o boju proti trgovini s strelnim orožjem v jugovzhodni Evropi 7. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o vaji pomoč ob nesrečah in vojaška mobilnost 21 (DRM2EX21), Predlagatelj: minister za obrambo

17. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne Gore o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja prisotnost (ePF) v Latviji, Predlagatelj: minister za obrambo

18. Informacija o nameravanem podpisu Projektnega dogovora št. B-871 o izgradnji zmogljivosti za delovanje proti improviziranim eksplozivnim sredstvom (C-IED) BISON COUNTER (BC-EX), Predlagatelj: minister za obrambo

19. Prispevek Republike Slovenije za delovanje Sekretariata Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottavska konvencija) za obdobje 2022–2024, Predlagatelj: minister za obrambo

20. Predlog materialne pomoči Kosovu za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, Predlagatelj: minister za obrambo

21. Izhodišča za srečanje predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsednikom Vlade Ukrajine Denisom Šmihalom ob uradnem obisku 26. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 22. oktobra 2021 v Republiki Avstriji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

23. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveta Uršiča na seminarju "Odpornost socialnih storitev" 25. in 26. oktobra 2021 v Ljubljani, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

24. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na 2. ministrskem zasedanju med EU in Afriško unijo 26. oktobra 2021 v Kigaliju v Ruandi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

26. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Madžarske dr. Tiborja Benka 2. novembra 2021 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za obrambo

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na skupnem srečanju finančnih ministrov in ministrov za zdravje držav članic skupine G20 29. oktobra 2021 v Rimu, Predlagatelj: minister za finance

28. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o srečanju predsednikov Republike Slovenije in Italijanske republike 21. oktobra 2021 v Novi Gorici in Gorici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

29. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Združenih državah Amerike od 16. do 26. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z uporabo helikopterjev Slovenske vojske in slovenske policije s strani političnih funkcionarjev, 00104-340/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za obrambo

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s čakalnimi vrstami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

32. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti