Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar za upravljavca nepremičnin v k. o. 1750 Šmartno pod Šmarno goro, DOKONČNA OBRAVNAVA, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Predlog določitve Doma Danice Vogrinec Maribor za upravljavca nepremičnin k. o. 681 Pobrežje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za upravljavca nepremičnin v k. o. Zagorje in k. o. Kotredež, DOKONČNA OBRAVNAVA, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločbe o pritožbi Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 215-21/2021-2550-4 z dne 24. 5. 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu št. I U 1308/2021 zaradi dodelitve brezplačne pravne pomoči, DOKONČNA OBRAVNAVA, Poročevalec: Marjan Dikaučič

6. Predlog mnenja k podelitvi Velikega srebrnega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu, DOKONČNA OBRAVNAVA, Poročevalec: dr. Anže Logar

7. Predlog plačila stroška najemnine za prostore ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožnemu državnemu tožilcu svetniku na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalec: Marjan Dikaučič

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Vrhnika, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11. Predlog imenovanja članice nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano