Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Predlagatelj: minister za kulturo

4. Predlog Akcijskega programa za invalide 2022–2030 , Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Predlog okvirne časovnice poteka sprejema v Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga naštetih zakonov, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s prizadevanji Republike Slovenije za sprožitev mehanizma na ravni EU v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

7.  Informacija o nominaciji za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg za leto 2022 za izjemne dosežke na humanitarnem področju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

8. Predlog za uvrstitev projekta 3340-21-0119 Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista v Murski Soboti za potrebe enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Predlagatelj: minister za kulturo

9. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kulturo

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

11. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Predlagateljica: vršilka dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. oktobra 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem Tripartitnem socialnem vrhu 20. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na videokonferenci na visoki ravni Mreže za ozaveščanje o radikalizaciji 12. oktobra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na izrednem srečanju ministrov EU za notranje zadeve glede razmer v Afganistanu 31. avgusta 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

18. Poročilo o predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije s strani ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa pred Odborom Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 2. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o skupnem usposabljanju sil za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za obrambo

20. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2021 – CC21«, Predlagatelj: minister za obrambo

21. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku predsednice Slovaške republike Zuzane Čaputove 14. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Izhodišča za delovni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina v Črni gori in udeležbo na forumu "To Be Secure" 14. in 15. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za obrambo

23. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  Damirja Orehovca na virtualnem Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu (ISTP 2021) od 19. do  21. oktobra 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

24. Poročilo o pogovoru ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić 16. septembra 2021 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

25. Poročilo o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na demografskem vrhu 23. in 24. septembra 2021 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 71. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 13. do 17. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oblikovanjem cene za maturante obveznih knjižnih del, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regulacijo področja šolskih učbenikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z zamujenimi priložnostmi pri obvladovanju epidemije Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z rehabilitacijo t.i. dolgega covida, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Meire Hot v zvezi z razširitvijo pogoja PCT tudi na uporabnike humanitarnih storitev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo v zvezi s posebno uvedbo brezplačnih hitrih testov za prostovoljce, ki izvajajo socialnovarstvene dejavnosti in spremljevalce oseb s posebnimi potrebami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

33. Predlog mnenja o Zahtevi Višjega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Predlagatelj: minister za pravosodje