Skoči do osrednje vsebine

Virtualni informativni dan o razpisu IPE promet 2021 - instrument za infrastrukturo za alternativna goriva

Evropska komisija bo v okviru finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE), v sodelovanju z Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), 14. oktobra 2021 od 14:30 do 17:00 na videokonferenci predstavila Instrument za infrastrukturo za alternativna goriva. Evropska sredstva tega razpisa so namenjena podpori uvajanju alternativnih goriv in oskrbovalne infrastrukture, ki bo prispevala k razogljičenju prometa na vseevropskem prometnem omrežju TEN-T.

V razpisu IPE promet 2021 je na voljo 1,575 milijard evrov namenjenih infrastrukturi za alternativna goriva (vključno z infrastrukturo za hitro polnjenje električne energije in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju TEN-T). Ta sredstva se bodo dodeljevala preko posebnega instrumenta za infrastrukturo za alternativna goriva (angleško: Alternative Fuel Infrastructure Facility, AFIF), kjer bo na voljo več rokov za oddajo vloge, ki bodo enakomerno razporejeni do leta 2023.

Posnetek, predstavitve in drugo gradivo virtualnega informativnega dneva IPE promet 2021, ki je potekal 27. septembra, je na voljo na spletni strani CINEA.