Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Irgolič na srečanju kmetijskih ministrov Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil srečanja kmetijskih ministrov Višegrajske skupine in Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije, ki je bilo prvo srečanje kmetijskih ministrov pod madžarskim predsedovanjem Višegrajski skupini. Srečanje je potekalo ob robu 80. Državnega kmetijskega in živilskega sejma-OMEK, ki so si ga ministri danes tudi ogledali.
Udeleženci zasedanja Višegrajske skupine

Udeleženci zasedanja Višegrajske skupine | Avtor: MKGP

Madžarska namerava v času svojega predsedovanja Višegrajski skupini predstaviti določene nove ideje za večjo prepoznavnosti skupine. Podpirali bodo stabilnost in sodelovanje v EU, ukvarjali pa se bodo tudi z novim programskim obdobjem, večletnim finančnim načrtom in kohezijo.

Na dnevnem redu srečanja so imeli ministri naslednje teme: skupno kmetijsko politik, s poudarkom na pripravi strateških načrtov, razpravljali pa so tudi o trajnostnih prehranskih sistemih in BIOEAST poročilu o strateškem predvidevanju, na Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo (Luksemburg, 11. in 12. oktober) bo namreč posebna pozornost namenjena pripravam in izzivom, ki jih imajo države članic pri pripravi strateških načrtov skupne kmetijske politike.

Tudi trajnostni prehranski sistemi so zelo aktualna tema tako na ravni EU kot tudi mednarodni ravni. Po tako imenovanem Predvrhu o prehranskih sistemih, ki je julija letos potekal v Rimu, se je septembra v New Yorku odvil še Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih, ki je definiral potrebne korake za prehod k bolj trajnostno naravnanim prehranskim sistemom.

Slovenija je aktivna tudi v pobudi BIOEAST. Skupaj z madžarskim predsedstvom višegrajske skupine smo konec septembra organizirali spletno konferenco pobude BIOEAST o prihodnjem razvoju biogospodarstva v državah srednje in vzhodne Evrope, na kateri je bilo predstavljeno poročilo zunanjih strokovnjakov, mnenje svetovalnega sveta BIOEAST in skupno stališče držav pobude BIOEAST.